Show simple item record

dc.contributor.authorHooijboer AEJ
dc.contributor.authorde Koeijer TJ
dc.contributor.authorvan den Ham A
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorPrins H
dc.contributor.authorDaatselaar CHG
dc.contributor.authorBuis E
dc.date.accessioned2017-02-20T07:29:41
dc.date.issued2014-07-08
dc.identifier680717038
dc.descriptionDit rapport is de Engelse vertaling van 680717037en
dc.description.abstractDit rapport is de Engelse vertaling van 680717037 De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mochten in 2012 onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie gebruiken, de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. Uit de rapportage over de bedrijven die in 2012 voor derogatie zijn aangemeld, opgesteld door het RIVM met LEI Wageningen UR, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater tussen 2007 en 2013 is gedaald. Bedrijfsvoering Uit de rapportage blijkt ook dat het stikstofgebruik uit dierlijke mest op de derogatiebedrijven in 2012 gemiddeld circa 11 kilo lager was dan de maximaal toegestane 250 kilo stikstof per hectare. De hoeveelheid stikstof die als nitraat kan uitspoelen naar het grondwater, wordt onder andere bepaald door het stikstofbodemoverschot. Dit is het verschil tussen de aanvoer van stikstof (zoals meststoffen) en de afvoer ervan (waaronder via melk). Het stikstofbodemoverschot, gemiddeld over heel Nederland, is niet duidelijk veranderd tussen 2006 en 2012. GrondwaterkwaliteitIn 2012 lag de nitraatconcentratie in het grondwater in de Zandregio met gemiddeld 36 milligram per liter (mg/l) onder de nitraatnorm van 50 mg/l. Bedrijven in de Kleiregio en de Veenregio hadden gemiddeld een lagere nitraatconcentratie (10 en 4 mg/l). Alleen de derogatiebedrijven in de Lössregio bevonden zich gemiddeld met 55 mg/l boven de norm. Het verschil tussen de regio's wordt vooral veroorzaakt door een hoger percentage droge gronden in de Zand- en Lössregio; dit zijn gronden waar nitraat in mindere mate in de bodem wordt afgebroken en daardoor kan uitspoelen naar het grondwater.
dc.description.abstractThe EU Nitrates Directive obligates member states to limit the use of livestock manure to a maximum of 170 kg of nitrogen per hectare per year. Dutch farms cultivating at least 70 percent of their total area as grassland were in 2012 allowed to deviate from this requirement under certain conditions, and apply up to 250 kg of nitrogen per hectare (this partial exemption is referred to as 'derogation'). The Netherlands is obligated to monitor agricultural practices and water quality at 300 farms to which derogation has been granted, and to submit an annual report on the results to the EU. This study examines farms that registered for derogation in 2012, and concludes that the average nitrate concentration in groundwater on these farms decreased between 2007 and 2013. This report was prepared by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in collaboration with LEI Wageningen UR (LEI). Agricultural practices The report also shows that, on average, derogation farms in 2012 used approx. 11 kg less nitrogen in livestock manure than the prescribed maximum of 250 kg of nitrogen per hectare. The quantity of nitrogen that can potentially leach into the groundwater in the form of nitrate is partly determined by the nitrogen soil surplus. This surplus is defined as the difference between nitrogen input (e.g. in the form of fertilisers) and nitrogen output (e.g. via milk). On average, the nitrogen soil surplus has not changed substantially between 2006 and 2012. Groundwater quality In 2012, the average groundwater nitrate concentration on derogation farms in the Sand Region amounted to 36 milligrammes per litre (mg/l) and was therefore below the nitrate standard of 50 mg/l. On average, farms in the Clay and Peat Regions had even lower nitrate concentrations (10 and 4 mg/l, respectively). With an average groundwater nitrate concentration of 55 mg/l, only derogation farms in the Loess Region exceed the standard. The difference between the regions is mainly caused by a higher percentage of soils prone to nitrogen leaching in the Sand and Loess Regions. Less denitrification occurs on these soils, and more nitrate can therefore leach into the groundwater.
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent150 p
dc.format.extent2447 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherLEI Wageningen UR
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680717038
dc.relation.urihttps://rivm.openrepository.com/handle/10029/557142
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717038.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680717038.pdf
dc.subjectderogatiebeschikkingnl
dc.subjectlandbouwpraktijknl
dc.subjectmestnl
dc.subjectNitraatrichtlijnnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectDerogationen
dc.subjectagricultural practiceen
dc.subjectmanureen
dc.subjectNitrates Directiveen
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectRIVM report 680717038
dc.titleAgricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2012en
dc.title.alternativeLandbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIBW
dc.date.updated2017-02-20T06:29:42Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T10:02:36Z
html.description.abstractDit rapport is de Engelse vertaling van 680717037<br>De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mochten in 2012 onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie gebruiken, de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. Uit de rapportage over de bedrijven die in 2012 voor derogatie zijn aangemeld, opgesteld door het RIVM met LEI Wageningen UR, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater tussen 2007 en 2013 is gedaald.<br> <br>Bedrijfsvoering<br>Uit de rapportage blijkt ook dat het stikstofgebruik uit dierlijke mest op de derogatiebedrijven in 2012 gemiddeld circa 11 kilo lager was dan de maximaal toegestane 250 kilo stikstof per hectare. De hoeveelheid stikstof die als nitraat kan uitspoelen naar het grondwater, wordt onder andere bepaald door het stikstofbodemoverschot. Dit is het verschil tussen de aanvoer van stikstof (zoals meststoffen) en de afvoer ervan (waaronder via melk). Het stikstofbodemoverschot, gemiddeld over heel Nederland, is niet duidelijk veranderd tussen 2006 en 2012.<br> <br>GrondwaterkwaliteitIn 2012 lag de nitraatconcentratie in het grondwater in de Zandregio met gemiddeld 36 milligram per liter (mg/l) onder de nitraatnorm van 50 mg/l. Bedrijven in de Kleiregio en de Veenregio hadden gemiddeld een lagere nitraatconcentratie (10 en 4 mg/l). Alleen de derogatiebedrijven in de Lössregio bevonden zich gemiddeld met 55 mg/l boven de norm. Het verschil tussen de regio's wordt vooral veroorzaakt door een hoger percentage droge gronden in de Zand- en Lössregio; dit zijn gronden waar nitraat in mindere mate in de bodem wordt afgebroken en daardoor kan uitspoelen naar het grondwater.<br>
html.description.abstractThe EU Nitrates Directive obligates member states to limit the use of livestock manure to a maximum of 170 kg of nitrogen per hectare per year. Dutch farms cultivating at least 70 percent of their total area as grassland were in 2012 allowed to deviate from this requirement under certain conditions, and apply up to 250 kg of nitrogen per hectare (this partial exemption is referred to as 'derogation'). The Netherlands is obligated to monitor agricultural practices and water quality at 300 farms to which derogation has been granted, and to submit an annual report on the results to the EU. This study examines farms that registered for derogation in 2012, and concludes that the average nitrate concentration in groundwater on these farms decreased between 2007 and 2013. This report was prepared by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in collaboration with LEI Wageningen UR (LEI). <br> <br>Agricultural practices<br>The report also shows that, on average, derogation farms in 2012 used approx. 11 kg less nitrogen in livestock manure than the prescribed maximum of 250 kg of nitrogen per hectare. The quantity of nitrogen that can potentially leach into the groundwater in the form of nitrate is partly determined by the nitrogen soil surplus. This surplus is defined as the difference between nitrogen input (e.g. in the form of fertilisers) and nitrogen output (e.g. via milk). On average, the nitrogen soil surplus has not changed substantially between 2006 and 2012.<br> <br>Groundwater quality<br>In 2012, the average groundwater nitrate concentration on derogation farms in the Sand Region amounted to 36 milligrammes per litre (mg/l) and was therefore below the nitrate standard of 50 mg/l. On average, farms in the Clay and Peat Regions had even lower nitrate concentrations (10 and 4 mg/l, respectively). With an average groundwater nitrate concentration of 55 mg/l, only derogation farms in the Loess Region exceed the standard. The difference between the regions is mainly caused by a higher percentage of soils prone to nitrogen leaching in the Sand and Loess Regions. Less denitrification occurs on these soils, and more nitrate can therefore leach into the groundwater.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
680717038.pdf
Size:
2.389Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record