• UV-blootstelling bij industriële en medische toepassingen

      Rijksinstituut voot Volksgezondheid en Milieu, 2020-05-01
      Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij blootstelling aan ultraviolette (UV) straling kan optreden. In het bijzonder gaat het hierbij om ontsmetting van oppervlakken, water en lucht, UV-therapie, fluorescentieonderzoek, droogprocessen en overige grafische processen. De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker. De brochure gaat alleen over de risico’s van UV-straling, niet over andere risico’s op de werkplek.