Show simple item record

dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:25:13
dc.date.issued2014-03-27
dc.identifier330604030
dc.description.abstractIn dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties van de achttiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (30 mei 2013). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten worden per ringonderzoek in aparte RIVM-rapporten opgenomen. Campylobacter en Salmonella belangrijkste veroorzakers zoönosen Een terugkerend onderwerp is het jaarlijkse rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Het verslag daarover bevat een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2011 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella al een aantal jaren minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, ná de Campylobacter-bacterie, de belangrijkste veroorzaker is van zoönotische ziekten in Europa. Databanken voor opslag van moleculaire typeringsdata Andere verslagen geven informatie over databanken die momenteel worden gebouwd door de EFSA en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). De EFSA-databank gaat informatie bevatten over moleculaire typering van ziekmakende bacteriën (pathogenen) die worden gevonden in voedsel, diervoeder en dieren. Die van het ECDC zal deze informatie bevatten van pathogenen gevonden bij de mens. Iedere bacteriestam heeft een eigen unieke moleculaire typering. Door de informatie uit de twee databanken te koppelen, kunnen bacteriestammen in producten en mensen worden achterhaald. Die kennis kan eraan bijdragen de bron te vinden van een, nationale of Europese, voedsel-gerelateerde uitbraak. De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
dc.description.abstractThis report contains the summaries of the presentations of the 18th annual workshop for the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella, held in St. Malo, France on 30 May 2013. The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important yearly item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organized by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. Another yearly item is the presentation of the most recent European summary report on Zoonoses by the European Food Safety Authority (EFSA). This latter report gives an overview on the number and types of zoonotic micro-organisms that were causing health problems in Europe in 2011. For several years, the number of health problems caused by Salmonella has been decreasing, but in 2011 it was still the second most significant cause, after Campylobacter, of zoonotic diseases in Europe. Other presentations give information on the molecular typing databases which are built by EFSA and by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The database of EFSA is intended for the storage of molecular typing data of pathogens isolated from food, animal feed or animals. The one of ECDC will contain information gathered from pathogens isolated from humans. Each strain has its unique molecular typing pattern. The molecular typing data in both databases can be useful for comparing strains from different sources. This knowledge can contribute to find the source of a European or national foodborne outbreak. The workshop was organized by the EURL-Salmonella and is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.
dc.description.sponsorshipEuropean Commission
dc.description.sponsorshipDirectorate-General for Health and Consumer Protection
dc.description.sponsorshipNVWA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent68 p
dc.format.extent479 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 330604030
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604030.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604030.pdf
dc.subjectEURL-Salmonellanl
dc.subjectNRL-Salmonellanl
dc.subjectSalmonellanl
dc.subjectworkshop 2013nl
dc.subjectEURL-Salmonellaen
dc.subjectNRL-Salmonellaen
dc.subjectSalmonellaen
dc.subjectworkshop 2013en
dc.titleThe 18th EURL-Salmonella workshop : 30 may 2013, St. Malo, Franceen
dc.title.alternativeDe achttiende EURL-Salmonella workshop : 30 mei 2013, St. Malo, Frankrijknl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVDL
dc.date.updated2017-02-20T06:25:13Z
dc.contributor.divisionI&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:28:26Z
html.description.abstractIn dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties van de achttiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (30 mei 2013). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten worden per ringonderzoek in aparte RIVM-rapporten opgenomen.<br> <br>Campylobacter en Salmonella belangrijkste veroorzakers zoönosen<br> <br>Een terugkerend onderwerp is het jaarlijkse rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Het verslag daarover bevat een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2011 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella al een aantal jaren minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, ná de Campylobacter-bacterie, de belangrijkste veroorzaker is van zoönotische ziekten in Europa.<br> <br>Databanken voor opslag van moleculaire typeringsdata <br> <br>Andere verslagen geven informatie over databanken die momenteel worden gebouwd door de EFSA en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). De EFSA-databank gaat informatie bevatten over moleculaire typering van ziekmakende bacteriën (pathogenen) die worden gevonden in voedsel, diervoeder en dieren. Die van het ECDC zal deze informatie bevatten van pathogenen gevonden bij de mens. Iedere bacteriestam heeft een eigen unieke moleculaire typering. Door de informatie uit de twee databanken te koppelen, kunnen bacteriestammen in producten en mensen worden achterhaald. Die kennis kan eraan bijdragen de bron te vinden van een, nationale of Europese, voedsel-gerelateerde uitbraak.<br> <br>De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.<br>
html.description.abstractThis report contains the summaries of the presentations of the 18th annual workshop for the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella, held in St. Malo, France on 30 May 2013. The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important yearly item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organized by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. Another yearly item is the presentation of the most recent European summary report on Zoonoses by the European Food Safety Authority (EFSA). This latter report gives an overview on the number and types of zoonotic micro-organisms that were causing health problems in Europe in 2011. For several years, the number of health problems caused by Salmonella has been decreasing, but in 2011 it was still the second most significant cause, after Campylobacter, of zoonotic diseases in Europe. <br> <br>Other presentations give information on the molecular typing databases which are built by EFSA and by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The database of EFSA is intended for the storage of molecular typing data of pathogens isolated from food, animal feed or animals. The one of ECDC will contain information gathered from pathogens isolated from humans. Each strain has its unique molecular typing pattern. The molecular typing data in both databases can be useful for comparing strains from different sources. This knowledge can contribute to find the source of a European or national foodborne outbreak. <br> <br>The workshop was organized by the EURL-Salmonella and is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
330604030.pdf
Size:
470.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record