• Branch and product related emission estimation tool for manufacturers, importers and downstream users within the Risk Evaluation Authorisation CHemical (REACH) system

      van der Poel P; Bakker J; Hogendoorn EA; Vermeire TG; Bunke D; Ahrens A; Schenk HP; Oenicke M; Muller S; SEC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUmweltbundesamt (UBA)DessauDuitslandOkopolHamburgDuitslandOko-InstitutFreiburgDuitslandChemieDatenStrachauDuitsland, 2006-09-12)
      In dit project is voor producenten en professionele gebruikers van chemicalien een methode ontwikkeld waarmee de juiste emissies van stoffen naar het milieu bepaald kunnen worden. Dit vergemakkelijkt het maken van risicobeoordelingen van stoffen wat vanwege hun enorme diversiteit in toepassingen en functies zeer problematisch kan zijn. Centraal hierin is de ontwikkeling van een beslisboom, die leidt tot de selectie van het juiste emissie-scenario van een stof in elk stadium van zijn levenscyclus, te weten de productie, de formulering, het gebruik en/of de afvalroute ervan. De basisinformatie van de beslisboom is een matrix die gevuld is met emissiegegevens afkomstig uit EU-richtlijnen voor de risicobeoordeling van industriele stoffen. De route in de beslisboom wordt bepaald door de selectie van de juiste parameters in elk stadium van de levenscyclus. Deze parameters, ook wel aangeduid met de term "identifiers", zijn bijvoorbeeld het type preparaat en doel van een product in het stadium formulering van de levenscyclus. De informatie van de methodiek is zodanig gestructureerd dat het eenvoudig in een computerprogramma geimplementeerd kan worden. De ontwikkelde methode is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse Umweltbundesamt. Hij werd getest voor twee stoffen in de industriele categorieen fotochemicalien en plastic-additieven. Hierbij werden de juiste emissie scenario's gevonden.