• Physical damage due to drug dependence : ZonMw study

      van Amsterdam JGC; Pennings EJM; Brunt TM; van den Brink W; GBO; vgc (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMMaastricht Forensic InstituteAcademisch Medisch Centre - Amsterdam Institute for Addiction Research, 2012-10-19)
      Overmatig gebruik van alcohol, tabak en drugs veroorzaakt op termijn lichamelijke gezondheidsschade. Roken verhoogt het risico op longkanker en overmatig alcoholgebruik is geassocieerd met levercirrose en tumoren in de mondholte, slokdarm en de lever. De medische behandeling daarvan brengt kosten met zich mee. Ten opzichte van drugsgebruik zijn de gezondheidsschade en de behandelingskosten van overmatig alcohol- en tabakgebruik hoger. Dat komt vooral doordat relatief veel mensen roken (27 procent van de Nederlandse bevolking) of overmatig alcohol gebruiken (84 procent drinkt, waarvan 10 procent overmatig). Drugs worden daarentegen door relatief weinig mensen (recent gebruik is 0,1 tot 4,2 procent) en meestal gedurende enkele jaren gebruikt. Op individueel niveau is de lichamelijke gezondheidsschade van overmatig alcohol- en tabakgebruik vergelijkbaar met die van recreatief gebruik van de harddrugs heroïne en crack. In het algemeen leidt alleen intensief gebruik van drugs en genotmiddelen tot grote lichamelijke gezondheidsschade. Lichamelijke gevolgen van drugs zijn beperkt Deze conclusie blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM. Hierin wordt een overzicht gegeven van de lichamelijke gezondheidsschade van zeventien recreatieve drugs, alcohol en tabak. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZonMw, dat ook onderzoek heeft laten doen naar de psychische, verslavende en sociale effecten van drugs. Deze gevolgen zijn waarschijnlijk vaak groter dan de lichamelijke gezondheidsschade. Lichamelijke gevolgen van de vier meest gebruikte drugs Van de vier meest gebruikte drugs, cocaïne, cannabis, amfetamine en ecstasy, lijkt het gebruik van ecstasy niet te leiden tot ernstige lichamelijke gezondheidsschade. Het roken van cannabis is positief geassocieerd met longkanker en COPD. Het gebruik van heroïne, cocaïne en crack kan leiden tot infectieziekten, AIDS en tuberculose; het gebruik van vuile naalden veroorzaakt hierbij de meeste problemen. Cocaïne-, crack- en (herhaald) amfetaminegebruik is gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Van alle drugs is kans op een (fatale) hartaanval het grootst bij het snuiven van cocaïne. Ook het gebruik van khat en anabole steroïden wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten, maar het bewijs hiervoor is vrij zwak. Urologische complicaties door regelmatig gebruik van het narcosemiddel ketamine worden in de literatuur gemeld, maar ze komen weinig voor. Orale kankervormen kunnen ontstaan door intensief khatgebruik. Tot slot hebben vrijwel alle problematische gebruikers van harddrug tandheelkundige aandoeningen. Voor de meeste drugs is het moeilijk om aan te geven wat het verband is tussen het gebruik en de ziekten die daaruit voortvloeien. De drugs worden namelijk vaak in combinatie met andere drugs, en met tabak en alcohol gebruikt (polydrugsgebruik). Vooral de mate waarin en wijze waarop de middelen in het verleden zijn gebruikt, is nauwelijks bekend. Deze kennis is nodig om een verband te kunnen leggen tussen ziekten en het gebruik van de verschillende genotsmiddelen.