• Developments in infants exposure to dioxins, furans and PCBs and potential health consequences in the Netherlands

      Cuijpers CEJ; Zeilmaker MJ; van der Molen GW; Slob W; Lebret E; CCM; LBO; Vrije Universiteit van Amsterdam; afdeling Theoretische Biologie. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1997-11-30)
      De tijdtrends (m.b.v. PBPK modellering) en geassocieerde gezondheidseffecten, van pre- en postnatale blootstelling van zuigelingen aan dioxinen, furanen en PCBs werden ge-evalueerd. Op basis van de PBPK modellering wordt in 1998 een daling van ca. 20% in de dioxine gehalten in moedermelk verwacht, ten opzichte van 1993. In de evaluatie van de epidemiologische onderzoeken worden een aantal kritische kant-tekeningen geplaatst bij de blootstellingskarakterisering en de data-analyse van de studies. Door het ontbreken van duidelijke blootstellings-respons relaties kan geen kwantitatieve schatting van het gezondheidsrisico voor zuigelingen worden uitgevoerd. Gepoolde en/of her-analyse van de bestaande data zouden meer inzicht kunnen geven in de inconsistenties in de tot nu toe gerapporteerde data.<br>