• Study to investigate the difference in reaction to intracutaneously and orally administered histamine between suspected histamine-intolerant patients and healthy volunteers

      den Broeder E; Kortboyer JM; Koers WJ; Bruijnzeel-Koomen CAFM; de Haan-Brand A; Wolthers BG; Breukelman H; Meulenbelt J; NVIC; ARO; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-04-30)
      In een dubbelblinde placebo gecontroleerde, vergelijkende studie werd aan 16 histamine intolerante patienten en aan 16 gezonde proefpersonen histamine toegediend. Het doel van de studie was het ontwikkelen van een relatief simpele en betrouwbare test voor het stellen van de diagnose histamine-intolerantie onder de aanname dat histamine-intolerante patienten, gastro-intestinaal, een reletief tekort aan het enzym diamine oxidase (DAO) hebben. Histamine werd zowel intracutaan als oraal toegediend. Bijwerkingen werden geregistreerd, de bloeddruk gemeten en bloed en urine verzameld. In het bloed werd de concentratie histamine en methylhistamine gemeten. In de urine werden N-methyl-imidazol-azijnzuur en N-methylhistamine bepaald. Noch intracutane toediening van histamine, noch orale toediening van histamine kan vooralsnog gebruikt worden als valide test om histamine-intolerantie te diagnostiseren, aangezien voor geen enkele parameter significante verschillen zijn gevonden tussen patienten en vrijwilligers.<br>