• Basis Selectie Document voor de taakgebieden Volksgezondheid en Milieu en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIV(M) 1940-1995

   BDA/RIVM; BDA; Rijksarchiefdienst/Pivot (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1998-04-30)
   As laid down by Dutch national law the fundamental selection instrument (Basis Selectie Document, BSD) is to be used in national and regional government archives to separate records that should be preserved from records for which destruction is warranted. New archival legislation promulgated in 1995 compels archives' administrators to deposit records not warranted for destruction with the Dutch national archives, the Rijksarchiefdienst (RAD), upon the twentieth year after their year of closing. The old law (1962) enforced a fifty-year period. This BSD is a product of the PIVOT method. This method is designed by the RAD to control the tidal wave of records the RAD anticipated after promulgation. The BSD establishes a valuation for all terms of reference the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and it's predecessor , the National Institute of Public Health (RIV), were commissioned with from 1940 up to and including 1995. These terms of reference are referred to as acts (handelingen). They are also described in the RIVM report 840701001 titled 'Healthy again tomorrow; an institutional investigation of the tasks and terms of reference of the National Institute of Public Health and Environmental Protection 1940-1995.' The acts are grouped by actor, the authority responsible, and are detailed by their valuation, scope, period of execution, laboratory in charge, basic law, source of information, policy phase and, if warranted for destruction, their preservation period. The nine fundamental criteria that governed the valuation of the acts are also specified.
  • Basis Selectie Document voor de taakgebieden Volksgezondheid en Milieu en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIV(M) 1940-1995

   BDA; Rijksarchiefdienst/Pivot (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMBDA/RIVM, 1998-04-30)
   Het Basis Selectie Document (BSD) is het wettelijk voorgeschreven selectie-instrument voor overheidsarchieven. Het is recent ontwikkeld omdat door verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsarchieven, zoals vastgelegd in de Archiefwet 1995, binnen een kort tijdsbestek een grote inhaalslag moet gaan plaatsvinden bij de bewerking van deze archieven. Niet de informatieve waarde van documenten maar de waardering van het overheidshandelen is bij deze nieuwe methode de bepalende factor bij de selectie van de documentaire neerslag. Dit BSD geeft aanwijzingen voor bewaren of vernietigen van die bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De context waarin de handelingen hebben plaatsgevonden wordt weergegeven in het RIVM-rapport 840701001 (En morgen gezond weer op; een Institutioneel Onderzoek naar het taken-pakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene 1940-1995). De documentaire neerslag die het resultaat is van handelingen die met bewaren zijn gewaardeerd, komt in aanmerking voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst en de overige archiefbescheiden kunnen op termijn worden vernietigd. De 87 handelingen die in het BSD zijn weergegeven beschrijven alle taken die in de aangegeven periode door het RIV en RIVM uitgeoefend zijn. Van iedere handeling is weergegeven: de actor of het onderdeel van de organisatie belast met de taak, de tijdsperiode, de beleidsfase, de waardering en de eventuele vernietigingstermijn. In dit rapport wordt eveneens toelichting gegeven op de criteria die gebruikt zijn bij de waardering van handelingen. In totaal zijn 38 van de 87 handelingen gewaardeerd met bewaren.<br>