• Risk Assessment and Risk Management of Dioxins and PCBs in Food

   Hoogenboom LAP; Kramer HJ; Jansen EHJM; Mengelers MJB; Klaveren JD van; Dooren M van; Traag WA; Kuiper HA; Konemann WH; TOX; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-02-28)
   In this report a brief overview is given concerning PCBs and dioxins in food. Background levels and the way PCBs and dioxins enter the environment are described. In the risk assessment part of the report an evaluation of toxicity is given, the way standards for dioxins and PCBs have been determined, which analysis methods are used as well as which levels of PCBs and dioxins have been measured in various food items. Finally, in the risk management part of this report it is tried to make clear what measures have been taken to reduce the risks related to exposure to dioxin and PCB.
  • Risk Assessment and Risk Management of Dioxins and PCBs in Food

   Hoogenboom LAP; Kramer HJ; Jansen EHJM; Mengelers MJB; van Klaveren JD; van Dooren M; Traag WA; Kuiper HA; Konemann WH; TOX; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-02-28)
   In dit rapport wordt in het kort een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van PCBs en dioxines in voedsel. Achtergrondblootstelling en de manier waarop deze achtergrondblootstelling ontstaat wordt besproken. In de risicobeoordeling wordt een overzicht gegeven van de toxicologische effecten, de wijze waarop een norm voor PCBs en dioxines is afgeleid, welke meetmethoden gebruikt worden en welke concentraties van PCBs en dioxines in verschillende voedingsmiddelen voorkomen. In het risico management deel wordt inzicht gegeven in de maatregelen die genomen zijn om de risico's ten gevolge van blootstelling aan PCBs en dioxines te verminderen.<br>