• Bewakingsonderzoek 1993 naar het voorkomen van residuen van anabolica, beta-agonisten en tranquillizers in slachtdieren

      Ginkel LA van; Rossum HJ van; Schwillens PLWJ; Zoontjes PW; Hagele GH; Janssen FW; Stephany RW; ARO; RIGB/Zutphen (1995-11-30)
      Gedurende het in 1993 uitgevoerde bewakingsonderzoek "bijzondere slachtplaatsen" werden 311 monsters onderzocht op de aanwezigheid van residuen van illegale groeibevor-derende stoffen respectievelijk tranquillizers. In zeven monsters werd een van de gezochte verbindingen aangetoond. In zes gevallen werd de bijbehorende actiegrens overschreden. Uitgedrukt in aantallen onderzochte dieren ontstaat een iets ander beeld doordat de in totaal 156 onderzochte monsters urine en lever op beta-agonisten afkomstig waren van 93 dieren. Van dit aantal dieren waren er 5 positief op clenbuterol. Geconcludeerd kan worden dat in een aanzienlijk percentage (6%) monsters residuen van clenbuterol aanwezig waren. Overige beta-agonisten werden niet aangetroffen. Het gebruik van gestagenen blijkt nog steeds voor te komen, het percentage blijft echter gering. Hoewel het aantal onderzochte monsters gering is lijkt het gebruik van tranquillizers toegenomen te zijn. Op basis van deze resultaten is voor het onderzoek gedurende 1994 geadviseerd het onderzoek op beta-agonisten en gestagenen voort te zetten en dat op tranquillizers uit te breiden. Zo mogelijk dient multi-residu onderzoek op hormonale anabolica uitgevoerd te worden.