• Onderzoek naar hypertensie onder invloed van glycyrrhizine bij de rat I

      van Velsen FL; Garbis-Berkvens JM; van Leeuwen FXR; Zandberg P; van den Eshof AJ (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1984-04-18)
      In een 10 weken durende voederproef is het bloeddrukverhogend vermogen van de aromastof glycyrrhizine onderzocht bij de rat. De effecten van orale opname van glycyrrhizine zijn vergeleken met die van subcutane implantatie van het mineralcorticoid desoxycortiosteronacetaat (DOCA). Tevens is onderzocht wat de bijdrage is van een verhoogde Na-opname via het drinkwater. Glycyrrhizine in combinatie met een verhoogde Na-opname veroorzaakt een duidelijke stijging van de bloeddruk. De stijging is dosis afhankelijk. De effecten van glycyrrhizine komen in veel opzichten overeen met die van DOCA.