• Report on a Workshop on the Transfer of Pollutants from one medium to another ; the case of lead, COMO/Italie, 19-20 March 1987

      de Kruijf HAM; van de Meent D; Zoeteman BCJ; Minderhoud A; Zabel TF; Prosi E (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-07-31)
      Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van de Workshop: "Transfer of Pollutants from one Medium to another:the case of lead" COMO/Italie, 19-20 March 1987. Beschikbare gegevens duiden aan dat een integrale benadering van milieu management met betrekking tot contaminanten een vervolg op de compartimenten zal blijken te zijn. Dit werd gedemonstreerd door het probleem van lood in het milieu. Diverse specifieke conclusies en aanbevelingen om dat doel te bereiken werden geformuleerd.<br>