• Reference projections for greenhouse gases in the Netherlands: emission projections for 2001 - 2010

   Wijngaarden R van den; Ybema JR; Gijsen A; Oude Lohuis JA; Thomas R; Daniels B; Dril AWN van; Volkers CH; LAE (Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), 2002-06-13)
   Het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' is door RIVM en ECN uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Referentieraming schat de emissie van broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie en energievoorziening zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen de CO2 en niet - CO2 broeikasgassen. Het rapport dient ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999).
  • Reference projections for greenhouse gases in the Netherlands: emission projections for 2001 - 2010

   Wijngaarden R van den; Ybema JR; Gijsen A; Oude Lohuis JA; Thomas R; Daniels B; Dril AWN van; Volkers CH; Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN); LAE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-06-13)
   The results are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The reference projection considers emission of greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth and energy supply for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed. Emissions of CO2 were analysed separately from other greenhouse gases. The total expected greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 225 Mton CO2 equivalent, which represents a near stabilisation for 2000 as the net result of a 12 Mton increase in CO2 emissions and a 9 Mton decrease in other greenhouse gases. The expected development of domestic emissions appears favourable with respect to the current policy goal: an emission target stated in the Kyoto agreement of -6 % in relation to the 1990/1995 level and the realisation of half the emission reductions through domestic (inland) measures. The uncertainty in total annual CO2 -equivalent emissions in 2010 is estimated at 14 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories. This report will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in "The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures"(June 1999).
  • Referentieraming broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010

   Wijngaart RA van den; Ybema JR; Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Petten; MNV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-01-27)
   Results are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The reference projection considers emission of greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth and energy supply for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed. Emissions of CO2 were analysed separately from other greenhouse gases. The total expected greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 225 Mton CO2 equivalent, which represents a near stabilisation for 2000 as the net result of a 12 Mton increase in CO2 emissions and a 9 Mton decrease in other greenhouse gases. The expected development of domestic emissions appears favourable with respect to the current policy goal: an emission target stated in the Kyoto agreement of -6 % in relation to the 1990/1995 level and the realisation of half the emission reductions through domestic (inland) measures. The uncertainty in total annual CO2 -equivalent emissions in 2010 is estimated at 14 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories. These results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in "The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures"(June 1999).
  • Referentieraming broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010

   van den Wijngaart RA; Ybema JR; MNV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMEnergieonderzoek Centrum Nederland (ECN)Petten, 2002-01-27)
   Het rapport presenteert de resultaten van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Referentieraming schat de emissie van broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie en energievoorziening zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen de CO2 en niet - CO2 broeikasgassen. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatsbeleid (1999).<br>
  • Scenarios for Western Europe on long term abatement of CO2 emissions

   Ybema JR; Lako P; Kok I; Schol E; Gielen DJ; Kram T; NOP (1999-11-22)
   Abstract niet beschikbaar
  • Sectoral CO2 emissions in the Netherlands up to 2010. Update of the Reference Projection for Policy-making on Indicative Targets

   Boonekamp PGM; Daniels BW; Dril AWN van; Kroon P; Ybema JR; Wijngaart RA van den; KMD (ECN, 2004-04-20)
   Op verzoek van de Ministeries van VROM, EZ, V&W en LNV hebben Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM de CO2-emissie per sector tot 2010 ingeschat. Nederland stoot in 2010 precies zoveel CO2 uit om de doelstelling volgens het Kyoto-protocol te halen. In deze studie is uitgegaan van een eerdere studie, de Referentieraming energie en CO2 uit 2002. Deze raming is aangepast met onder meer gecorrigeerde emissiecijfers voor 2000 en een groot aantal recente beleidsaanpassingen.De update is door de vier ministeries gebruikt voor het opstellen van CO2-streefwaarden voor de sectoren op hun beleidsterrein. Hiermee hoopt de overheid meer zekerheid te scheppen over het behalen van het binnenlandse emissiedoel in 2010. Uit het rapport blijkt dat de CO2-emissie in 2010 overeenkomt met de Kyoto-doelstelling van 186 Mton. Enkele aanpassingen van sectorontwikkelingen leiden tot een iets hogere verwachte emissie van de industrie en energiesector. Echter, door een verbetering in de nationale emissie-registratie blijken de CO2 emissies de afgelopen jaren bijna 4 Mton lager te zijn dan tot nu toe is gedacht. Dit werkt ook door in de prognoses voor het jaar 2010. Hierdoor komt het behalen van de binnenlandse Kyoto doelstelling voor broeikasgassen dichterbij. De beleidsmaatregelen van de kabinetten Balkenende I en II hebben per saldo weinig effect op het realiseren van het Kyoto-doel.
  • Sectoral CO2 emissions in the Netherlands up to 2010. Update of the Reference Projection for Policy-making on Indicative Targets

   Boonekamp PGM; Daniels BW; Dril AWN van; Kroon P; Ybema JR; Wijngaart RA van den; ECN; KMD (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-04-20)
   The Dutch government intends to formulate indicative targets for maximum sectoral CO2- emission levels in the year 2010. To this end the expected future emission levels have been determined for four sectors: Build Environment, Agriculture, Transportation and Industry/ Energy. The study relies heavily on the Reference projection for energy and greenhouse gases in the Netherlands which was used to evaluate the progress with respect to the national climate changed in 2002 has been updated for a number of new implemented policy measures. The update of the Reference projection focuses on partial changes in the future CO2 emissions; no detailed picture of developments with respect to energy use, energy conservation, fuel mix or energy costs are presented. The results have been discussed with representatives of the sectors involved; this has led to some adjustments to the trends until 2010 and extra emission changes. The results for Industry/Energy in 2005 are of of the Dutch National Allocation Plan under the EU Emission Trading Scheme. The report starts with the definition of the new sectoral emission format and a fitting of the base year figures to the updated national emission statistics. A substantial downward correction on industrial emissions has been implemented. Then three rounds of recent policy updates, totalling more than 40 emission changes, are described. Taken together these policy updates also provide a significant decrease in future emission levels. The results are presented for the national level and the four different sectors mentioned earlier. In the industry/energy sector emissions increase due to adaptations to the earlier expected trends in the outlook. All emission changes together lead to a total emission in 2010 in accordance with present GHG policy. Finally, as a contribution to the discussion on allocation of emission rights, the results for industry/energy are com-pared with future emission levels according to expectations of sectors representatives. Also the insights of sectors that differ from the study results are described. Differences with sector expectations can be explained by, among other factors, differing expected growth rates.
  • Sectorale CO2-emissies tot 2010 Update van Referentieramingen ten behoeve van besluitvorming over Streefwaarden

   Boonekamp PGM; Daniels BW; Dril AWN van; Kroon P; Ybema JR; Wijngaart RA van den; ECN; KMD (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-02-24)
   The Dutch government intends to formulate indicative targets for maximum sectoral CO2- emission levels in the year 2010. To this end the expected future emission levels have been determined for four sectors: Build Environment, Agriculture, Transportation and Industry/ Energy. The study relies heavily on the Reference projection for energy and greenhouse gases in the Netherlands which was used to evaluate the progress with respect to the national climate changed in 2002 has been updated for a number of new implemented policy measures. The update of the Reference projection focuses on partial changes in the future CO2 emissions; no detailed picture of developments with respect to energy use, energy conservation, fuel mix or energy costs are presented. The results have been discussed with representatives of the sectors involved; this has led to some adjustments to the trends until 2010 and extra emission changes. The results for Industry/Energy in 2005 are of of the Dutch National Allocation Plan under the EU Emission Trading Scheme. The report starts with the definition of the new sectoral emission format and a fitting of the base year figures to the updated national emission statistics. A substantial downward correction on industrial emissions has been implemented. Then three rounds of recent policy updates, totalling more than 40 emission changes, are described. Taken together these policy updates also provide a significant decrease in future emission levels. The results are presented for the national level and the four different sectors mentioned earlier. In the industry/energy sector emissions increase due to adaptations to the earlier expected trends in the outlook. All emission changes together lead to a total emission in 2010 in accordance with present GHG policy. Finally, as a contribution to the discussion on allocation of emission rights, the results for industry/energy are com-pared with future emission levels according to expectations of sectors representatives. Also the insights of sectors that differ from the study results are described. Differences with sector expectations can be explained by, among other factors, differing expected growth rates.
  • Sectorale CO2-emissies tot 2010 Update van Referentieramingen ten behoeve van besluitvorming over Streefwaarden

   Boonekamp PGM; Daniels BW; Dril AWN van; Kroon P; Ybema JR; Wijngaart RA van den; KMD (ECN, 2004-02-24)
   Op verzoek van de Ministeries van VROM, EZ, V&W en LNV hebben Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM de CO2-emissie per sector tot 2010 ingeschat. Nederland stoot in 2010 precies zoveel CO2 uit om de doelstelling volgens het Kyoto-protocol te halen. In deze studie is uitgegaan van een eerdere studie, de Referentieraming energie en CO2 uit 2002. Deze raming is aangepast met onder meer gecorrigeerde emissiecijfers voor 2000 en een groot aantal recente beleidsaanpassingen.De update is door de vier ministeries gebruikt voor het opstellen van CO2-streefwaarden voor de sectoren op hun beleidsterrein. Hiermee hoopt de overheid meer zekerheid te scheppen over het behalen van het binnenlandse emissiedoel in 2010. Uit het rapport blijkt dat de CO2-emissie in 2010 overeenkomt met de Kyoto-doelstelling van 186 Mton. Enkele aanpassingen van sectorontwikkelingen leiden tot een iets hogere verwachte emissie van de industrie en energiesector. Echter, door een verbetering in de nationale emissie-registratie blijken de CO2 emissies de afgelopen jaren bijna 4 Mton lager te zijn dan tot nu toe is gedacht. Dit werkt ook door in de prognoses voor het jaar 2010. Hierdoor komt het behalen van de binnenlandse Kyoto doelstelling voor broeikasgassen dichterbij. De beleidsmaatregelen van de kabinetten Balkenende I en II hebben per saldo weinig effect op het realiseren van het Kyoto-doel.