• Catalog of International Data Sets At RIVM

      Bakkes JA; Vaessen O; Woerden JW van; ISC (1994-10-31)
      In dit rapport worden buitenlandse data sets beschreven die bij het RIVM worden gebruikt voor milieu-onderzoek en -rapportages. De herkomst van de data weerspiegelt de positie van het RIVM als gebruiker en niet zo zeer als bron van data: de meeste data sets zijn afkomstig van buiten het instituut en worden gebruikt als input in modellering en assessment studies.Deze catalogus is meer dan zijn voorganger (Dorf, 1993) gebaseerd op het systeem waarin de data sets bij het RIVM worden beschreven. In feite is het invoeren van de meta-data en het vervaardigen van deze catalogus een test voor dit systeem geweest en zijn hieruit voorstellen tot verbetering voortgekomen. Zo moet de tijd en moeite die het gekost heeft om een overzicht te maken van beschikbare data substantieel worden teruggebracht (van de huidige 10 maanden tot enkele weken). Verder moeten kwaliteitscontrole en invoerprocedure krachtig worden aangepakt nu de toepassingen hiervoor beschikbaar komen. Deze en andere aspecten hangen af van een strakke discipline bij het gegevens beheer, die op zijn beurt weer afhangt van prioriteiten die de directie van het instituut stelt. Deze catalogus is een produkt van het project International Data Management RIVM (IDM). Dit project is onderdeel van het RIVM project cluster Global Environmental Assessment, Reporting and Forecasting die in een verregaande behoefte van het RIVM aan internationale data voorziet. Naast reguliere documentatie van de belangrijkste milieu data sets bij het RIVM werkt het IDM project aan een data management plan, data acquisitie plannen en reguliere samenwerking met belangrijke data leveranciers.