• Hemodynamische en respiratoire evaluatie van een onderhoudsanesthesie met enfluraan na verschillende inleidingsanesthesieen en onder verschillende experimentele omstandigheden bij de rat

   Wildt; D.J.de; Sangster; B.; Olling; M.; Blokhuizen; N.J.P.; Kuil; A.van de; et al. (1985-08-31)
   Uit het onderzoek blijkt dat een inleidingsnarcose met een gasmengsel van CO2/O2 in combinatie met een thoracotomie voor acute flowmetrische experimenten door sterke pulmonale verstoringen niet geschikt is. Een inleiding met enfluraan blijkt de meest aanvaardbare methode te zijn. Voor uitvoerige hemodynamische metingen met flowmetrische methoden is de "acute flowmetrie" in combinatie met een onderhoudsnarcose met enfluraan ongeschikt vanwege sterke cardiorespiratoire depressie. Uitvoerige hemodynamische analyse onder enfluraan anesthesie kan plaatsvinden met behulp van de "chronische flowmetrische" methode, waarbij de nadelige effecten van een thoracotomie niet aanwezig zijn. Een aanvaardbaar narcoseregiem onder deze omstandigheden is een inleiding met enfluraan (5%) met een onderhoudsanesthesie O2/N2O (1:2,5) en enfluraan (2,25%)
  • Ontwikkeling van een bepalingmethode voor urethaan in bloed, urine en hersenen van ratten

   Olling; M.; Zeijlmans; P.W.M. (1986-08-01)
   In dit rapport wordt de ontwikkeling van een bepalingsmethode beschreven voor urethaan in bloed, urine en hersenen van ratten. Het urethaan wordt in alkalisch milieu gehydroliseerd tot ethanol. Na neutralisatie en gelijktijdige uitzouting van eventueel aanwezige eiwitten wordt het gevormde ethanol gaschromatografisch bepaald met 2- propanol als interne standaard. De optimale sterktes van de gebruikte reagentia en de optimale hydrolysetijd zijn bepaald. De terugwinningen zijn uit bloed 94% + 4%, uit urine 93% + 5% en uit hersenen 92% + 7%. De ondergrenzen zijn resp. voor de bepaling in bloed 25 mg/kg, voor in urine 20 mg/l en voor in hersenen 50 mg/kg. Tijdens de bewaring en bewerking van de monsters treedt geen verlies op van urethaan of van het gevormde ethanol. De methode is snel en betrouwbaar en kan worden toegepast bij het onderzoek naar de farmacokinetiek van urethaan bij de rat.