• Een analysemethode voor cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie

   Wolfs; P.M.; Struijs; J. (1985-10-31)
   Door de afdeling Electro-analyse van het Laboratorium voor Anorganische Chemie is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een polarografische methode voor het analyseren van cyanuurzuur in zwemwater en in water van whirlpools. Cyanuurzuur (H3C3N3O3) is een organische stikstofverbinding die als chloorstabilisator wordt toegepast in zwemwater. Het wettelijk gebruiksvoorschrift bepaalt dat bij toepassing de concentratie moet liggen tussen 20 en 50 mg/L. Bij hogere concentraties is de desinfectie van het zwemwater niet voldoende gewaarborgd. Derhalve bestond er behoefte aan een betrouwbare analysemethode voor het bepalen van cyanuurzuur in zwemwater. In dit rapport wordt een eenvoudige en betrouwbare methode beschreven voor het analyseren van cyanuurzuur met behulp van differentiele pulspolarografie.
  • Een bepalingsmethode voor thallium in regenwater met behulp van voltammetrie

   Struijs; J.; Wolfs; P.M.; Esseveld; F.G.van (1985-11-30)
   In dit rapport wordt een bepalingmethode beschreven voor thallium in het nanogram/liter-gebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van differentiele pulse-anodic stripping voltammetry (DPASV) aan de dunne kwikfilm. Met deze techniek blijkt het mogelijk om de concentratie van dit element rechtstreeks in regenwater te bepalen. In de periode van december 1982 tot mei 1984 werd een beperkt aantal monsters, afkomstig van monsterstations verspreid over Nederland, onderzocht. Het niveau lag in het gebied tussen < 30 en 100 ng/l bij 4 van de 5 stations. De monsters van het vliegveld Beek (Z-Limburg)zowel de eerste helft als in de tweede helft van december 1982 bevatten een aanmerkelijk hogere concentratie: ca. 560 ng/l. Aangezien thallium vrijkomt bij de verbranding van kolen in elektriciteitscentrales en vooral bij het smelten van metaalertsen, kan dit in verband worden gebracht met luchtverontreiniging afkomstig uit het Ruhr-gebied en Wallonie.