• Stofmonografie 2-chlooracetofenon (CN)

   Hendrix; P.L.T.; Linden-Cremers; P.M.A. van der (1986-07-31)
   In deze monografie worden de eigenschappen en effecten op mens en dier beschreven van CN. Verder wordt aandacht besteed aan de symptomatologie die kan optreden tengevolge van en de therapie die kan worden toegepast bij een CN-intoxicatie.
  • Stofmonografie 2-chloorbenzylideenmalononitril (CS)

   Hendrix; P.L.T.; Linden-Cremers; P.M.A. van der (1986-07-31)
   In deze monografie worden de eigenschappen en effecten op mens en dier van CS beschreven. Verder wordt aandacht besteed aan de symptomatologie die kan optreden en de therapie die kan worden toegepast bij een CS-intoxicatie.
  • Stofmonografie zinkchloride / rookpot

   Hendrix; P.L.T.; Cremers; P.M.A. (1986-11-30)
   Deze monografie beschrijft de eigenschappen en effecten op mens en dier van zinkchloride. Daarnaast worden de symptomen beschreven die kunnen optreden na blootstelling aan zinkchloride en de mogelijk toe te passen therapie.