• Onderzoek naar de mutagene werking van vinylacetaat met L5178Y muize- lymfoomcellen

      Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G.; (1986-12-31)
      Vinylacetaat of acetoxyetheen werd onderzocht in de genmutatie-test met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro. Verhogingen in de mutanten frequenties op het TK- en het HPRT-gen werden gevonden na een behandeling van 2 uur zonder metabolische activering bij concentraties vinylacetaat vanaf 0,6 ul/ml (6,5 mmol/l) ; bij deze concentratie was de overleving 63%. In aanwezigheid van primaire rattelevercellen voor de metabolische activering werd na een behandeling van 20 uur verhogingen in de mutanten frewuentie bij het TK-gen gevonden vanaf 0,03 u,l/ml (0,33 mmol/l). Bij het HPRT-gen werden verhogingen in de mutantenfrequentie gevonden vanaf 1,0 ul/ml (1,08 mmol/l) ; bij deze concentraties was de overleving respectievelijk 88 en 59%. Vinylacetaat moet als mutageen beschouwd worden in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro; deze mutageniteit is mogelijk het gevolg van de vorming van acetaldehyde uit de vinylacetaat.