• Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met L5178Y muizelymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1985-10-31)
   2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een mutagene werking te hebben in een genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen (vanaf 0.05 ml/l of 0,38 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Cytotoxische effecten werden gevonden, vanaf 0,1 ml/l (0,75 mmol/l) met S9 en vanaf 0,03 ml/l (0,23 mmol/l) zonder S9
  • Onderzoek naar de mutagene werking van methacrylamide met L5178Y muize-lymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1986-08-31)
   2 Batches methacrylamide werden onderzocht in de genmutatie-test met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro. Verhogingen in de mutanten frequenties op het TK- en het HPRT-gen werden gevonden na een behandeling van 20 uur in zowel af- als aanwezigheid van primaire ratte-levercellen voor de metabolische activering, bij een concentratie van 6,0 mg/ml (70,5 mmol/l) methacrylamide. Cytotoxiciteit werd gevonden vanaf 3,0 mg/ml (35,3 mmol/l) terwijl na behandeling met 10,0 mg/ml (117,5 mmol/l) de overleving minder dan 1% was. Na behandeling van 2 uur in aan- en afwezigheid van S9 van met Aroclor 1254 geinduceerde ratten als systeem voor metabolische activering werd geen mutagene werking gevonden met methacrylamide bij een concentratie van 10.0 mg/ml en lager. Cytotoxi- teit werd na deze behandeling gevonden vanaf 3.0 mg/ml terwijl bij 10.0 mg/l de overleving varieerde van 71% in afwezigheid van S9 tot 39% in aanwezigheid van S9. Metharcrylamide moet als mutageen beschouwd
  • Onderzoek naar de mutagene werking van methylmethacrylaat met L5178Y muize-lymfoomcellen

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1986-04-30)
   Methylmethacrylaat of methacrylzure-methyl-ester bleek geen mutagene werking te hebben in de genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen, in afwezigheid van een systeem voor metabole activering (S9), bij concentraties van 3,0 ml/l (28,2 mmol/l) en lager. Ook in aanwezigheid van S9 bij concentraties van 1,5 ml/l (14,1 mmol/l) en lager werd geen mutagene werking gevonden. Cytotoxische effecten werden gevonden vanaf 2,0 ml/l (18,8 mmol/l) zonder S9 en vanaf 1,0 ml/l (9,4 mmol/l) met S9. De onder 1 genoemde bevinding bevestigt de onderzoekingen met bacterien waarbij evenmin een mutagene werking werd aangetoond.
  • Onderzoek naar de toepasbaarheid van primaire levercellen voor de exogene metabolische activering bij de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro

   Knaap; A.G.A.C.; Langebroek; P.G. (1987-05-31)
   Een aantal bekende mutagene/carcinogene stoffen zijn getest in de genmutatietest met L5178Y muize-lymfoomcellen in vitro, waarbij verschillende systemen en condities voor exogene metabolische activering zijn onderzocht: primaire rattelevercellen, S9 rattelever-verhomogenaat, blootstellingsduur en celdichtheid c.q. percentage S9. Er wordt geconcludeerd dat: (1) kwaliteit en kwantiteit van de geisoleerde primaire rattelevercellen is goed, (2) metabolische activering d.m.v. primaire rattelevercellen kan een goede aanvulling zijn op huidige protocol (3 uur behandeling +/- S9), met name bij marginale effecten, en (3) de spontane mutantenfrequentie van de L5178Y muize cellen is zeer acceptabel d.w.z. lage frequentie en geringe variatie.