• Klein Chemisch Afval (KCA) in "prioritaire" branches in het Gewest Gooi en Vechtstreek

   Meijer; P.J.; Poel; P. van der; Duvoort; G.L.; Weenen; B. van*; Smoor; P.B.*; et al. (1986-12-31)
   D.m.v. bedrijfsbezoeken zijn enkele branches benaderd waar prioritaire KCA-stoffen vrijkomen. De resultaten van de nulmeting geven aan dat het chemisch afval voor 92% qua hoeveelheid op juiste wijze verwijderd wordt. Zonder de hoeveelheid afgewerkte olie echter ca. 82%. Veel gaat er goed in de onderzochte branches doch ca. 40% van de bedrijven neemt niet of onvoldoende de bepalingen van de Wet chemische afvalstoffen in acht. Veel kleinere partijen worden niet op juiste wijze uitgevoerd of verwerkt, zoals het afvoeren met bedrijfsafval of afgifte aan niet- vergunninghouders, lozen en storten. Uit de vervolgmeting blijkt t.a.v. de geconstateerde overtredingen in 29% van de gevallen een verbeterde bedrijfsvoering was gerealiseerd en in 28% van de gevallen dit volgens de bedrijven alsnog zou worden gerealiseerd. Voor ca. 23% van de overtredingen werd geen medewerking door de bedrijven toegezegd.
  • Uitworpverwachting snijvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen

   Poel; P. van der; Ros; J.P.M. (1987-05-31)
   Dit rapport bevat achtergrondinformatie om, in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen, beter en sneller een aangemelde nieuwe stof voor toepassing in metaalbewerkingsvloeistoffen (snijvloei- stoffen) of hydraulische vloeistoffen te kunnen beoordelen. Er wordt voor beide categorieen een overzicht gegeven van de toe- gepaste (typen) stoffen, hun functie en de processen die zij door- lopen (ook zuiveringsprocessen). Op basis van de stof- en proces- gegevens wordt de verdeling van de uitworp van zo'n stof over water, bodem, afvalstoffen en lucht weergegeven voor al die pro- cessen.