• De bepaling van eiwit, glucose, kreatinine, calcium, fosfaat en natrium in urines en plasma verkregen uit het screeningsonderzoek "de Kempen"

   Dreumel; H.J.van; Buitenhuis; S.G.; Jansen; J.; Sluimer; E.*; Terlingen; J.B.A.; et al. (1984-12-31)
   Beschrijving van de uitvoering van de bepalingen van eiwit, glucose, kreatinine, calcium, fosfaat en natrium in plasma en urines verkregen uit het screeningsonderzoek "de Kempen" en de voorbehandeling van de monsters. Tevens wordt aandacht geschonken aan de kwaliteitsbewaking.
  • Bereiding proefcharges controlesera voor algemeen gebruik

   Koedam; J.C.; Dreumel; H.J.van; Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Terlingen; J.B.A. (1984-08-07)
   Beschreven wordt de produktie van twee experimentale batches paardeserum ter grootte van circa 1000 flesjes en drie batches humaan serum (1 x 1000, 2 x 300 flesjes). Zij onderscheiden zich van vroegere partijen door het veel grotere aantal toegevoegde componenten en door het gebruik van menselijk plasma als grondstof.
  • Bereiding van bilirubinestandaarden

   Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; et al. (1986-05-31)
   Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelijke oplossing en het na vriesdrogen gereconstitueerde materiaal. Alle partijen werden gebruikt voor onderzoek van de stabiliteit en de flesjesspreiding. Het grootste deel van de drie grote partijen is na certificatie door enige binnen- en buitenlandse laboratoria bestemd voor opname in de lijst met RIVM referentiematerialen.
  • Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

   Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A. (1985-03-31)
   In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid van de extinctiemeting bij verschillende golflengtes en op diverse extinctieniveaus: daarmee samenhangend de lineairiteit - juistheid van de weglengte van de cuvet - temperatuurjuistheid en -beheersing van de cuvetinhoud. Er werden grote afwijkingen gevonden van met name de lineairiteit en de temperatuurbeheersing. Het ligt in de bedoeling een programma als bovengenoemd als dienstverlening van het RIVM aan ziekenhuislaboratoria aan te bieden.
  • Distribution of haemiglobincyanide solution, Batches no.90500 and 80500, WHO Third and Second International Reference Preparation of Haemiglobincyanide, period 1983

   Terlingen; J.B.A. (1984-03-20)
   Van dit preparaat werden in totaal 1314 ampullen verzonden naar 35 verschillende aanvragers in 17 landen.
  • Distribution of Haemiglobincyanide solution. Batch no. 20600 (WHO, Fourth International Reference Preparation of Haemiglobincyanide) Period 1984

   Terlingen; J.B.A. (1985-02-28)
   Van dit preparaat werden in totaal 1458 ampullen verzonden naar 34 verschillende aanvragers in 21 verschillende landen.