• Het sorteeronderzoek aan huishoudelijke afvalstoffen. Doelstellingen, representativiteit en betrouwbaarheid

   Weerd; M.de; Aalbers; T.G.; Langeweg; F.; Joosten; J.M.; Cornelissen; A.A.J. (1986-02-28)
   Onderhavige nota beoogt de doelstellingen van het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen te expliciteren en op basis daarvan een representatief en voldoende betrouwbaar systeem aan te geven. Ook wordt aandacht geschonken aan te verrichten chemische analyses naar de samenstelling en de wijze van verwerking van de verkregen meetresultaten.
  • Sorteerproeven met huishoudelijk afval ; resultaten 1981 t/m 1985

   Cornelissen; A.A.J. (1986-05-31)
   In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de samenstelling van huishoudelijke afvalstoffen over de periode 1981 t/m 1985 uit wijken van de gemeenten Arnhem, Amsterdam (twee verschillende wijktypen) en Overasselt. Bij beschouwing van de gemiddelde samenstelling zoals opgenomen in tabel 1 vallen vooral de volgende ontwikkelingen op. Het aandeel groente-, fruit- en tuinafval (G.F.T.) lijkt zich te stabiliseren, aan de geleidelijke daling van het aandeel glas lijkt een einde gekomen te zijn en van de komponent "bijzonder afval" is in 1984 en 1985 de fraktie batterijen gesorteerd. Ca. 90% hiervan bestaat uit zink-bruinsteen batterijen en ca. 10% uit alkaline batterijen. Overige batterijen (koolstof, oplaadbare nikkelcadmium batterijen) werden hierbij nauwelijks aangetroffen.
  • Sorteerproeven met huishoudelijk afval. Resultaten 1981 t/m 1984

   Cornelissen; A.A.J. (1985-10-31)
   In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de samenstelling van huishoudelijke afvalstoffen. Ten behoeve van dit onderzoek wordt enige malen jaarlijks huishoudelijk afval ingezameld in de gemeenten: - Arnhem (laagbouw, hoogbouw-3 woonlagen) - Amsterdam (oude stadswijk) - Amsterdam (nieuwe stadswijk, hoogbouw-flats) - Overasselt (district Nijmegen, overwegend agratisch met forensen). Door de keuze van deze wijken wordt getracht een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen van het gemiddelde Nederlandse huishoudelijk afval.