• Reken- en informatiesysteem Milieuhygiene: functioneel ontwerp voor de automatisering van het RIM

      Maas RJM; van der Plaat J; Ros JPM; Swart RJ; Wippler JC; Jansen HMA; Olsthoorn; A.A.* (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-08-31)
      Dit rapport beschrijft de 2e fase (volgens de System Development Method) van het project "Automatisering RIM". Nadruk ligt op de specificatie van de eisen die de opdrachtgever aan het systeem stelt. De verantwoordelijkheden en mogelijkheden van beheerder en gebruiker worden beschreven, uitgaande van de gewenste input en output van het RIM-systeem. Een gebruiker zal scenario's kunnen kiezen of aanpassen en maatregelenpakketten kunnen samenstellen teneinde emissie-scenario's en bijbehorende kosten te laten uitrekenen en op een door hemzelf gespecificeerde wijze te laten voeren. Speciale aandacht wordt in het rapport gegeven aan de alternatieve wijzen van koppeling van submodellen aan de RIM-hoofdstructuur.<br>