• Preparation and stability study of ampouled polycyclic aromatic hydrocarbon solutions

      Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G. van de; Jekel; A.A.; (1986-08-31)
      De stabiliteit van geampulleerde acetonitril- en tolueenoplossingen van zeven polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) werd bestudeerd gedurende een jaar. Beide oplossingen waren qua PAK- samenstelling en gehalte identiek en bereid uit een moederoplossing. Voor en vlak na het ampulleren werden geen afwijkingen gevonden t.o.v. het verwaachte PAK-gehalte ; contaminatie werd evenmin waargenomen. De ampullen werden een jaar bewaarde bij -20, +4 en +20 C. Na 0,3,6,9 en 12 maanden werden uit de opslag bij +20C drie geampulleerde acetonitril- en drie geampulleerde tolueenoplossingen getrokken voor onderzoek. Uit de opslag bij -20C werd een zelfde aantal monsters getrokken. De acetonitril oplossingen werden onderzocht met HPLC, de tolueenoplossingen met capillaire GC. Hierbij werden geen significante afwijkingen t.o.v. de verwachte PAK gehalten gevonden, evenmin werden contaminaties gevonden. Beide