• Bepaling van aan luchtstof gebonden koper

   Boer; R.C. de; Meulen; A. van der (1987-01-31)
   In dit rapport wordt een overzicht gegeven van methoden ter bepaling van aan luchtstof gebonden koper. Voor de vaststelling van de koper concentratie in de buitenlucht, kunnen de Nederlandse normen NEN 2785 (HVS-bemonstering van luchtstof, toegepast op koper), NEN 6465 (monster voorbewerking) en NEN 6451 respectievelijk 6454 (AAS elementsbepalingstechniek) als compleet geheel beschouwd worden. In de buitenlucht bedraagt de minimale koper concentratie in de orde van een tiental nanogram/m3. De hogere koper concentraties kunnen met de AAS- vlam techniek (NEN 6451) bepaald worden. De AAS-grafietoven techniek (NEN 6454) met een onderste analysegrens van ca. 1 nanogram/m3 leent zicht uitstekend voor bepaling van lage koperconcentraties. Het gebruik van niet gestandaardiseerde bepalingstechnieken, zoals Rontgenfluorescentie of ICP-AES zou niet als eerste overwogen dienen te worden in ieder geval dient een vergelijking ten opzichte van de
  • Resuspensie van straatstof door verkeer

   Meulen; A. van der (1987-01-31)
   Opwervelend straatstof (RPM) is een belangrijke component van verkeersaerosol. Vanwege de supergrove afmetingen is de RPM- problematiek gelocaliseerd binnen zo'n 50 m langs verkeerswegen. Met behulp van de gebruikelijke filterbemonsteringsmethoden zal er sprake zijn van een onderschatting van de werkelijke niveaus, ten gevolge van de aanwezigheid van RPM. Gemiddeld wordt totaal luchtstof en daaraan gebonden elementen zo'n 40-10% onderschat vlak langs de verkeerswegen op enige afstand: 20-5%. In extreme situaties kan deze onderschatting een factor 2 toenemen.