• Appendix to Integrated Criteria Document Asbestos

   Slooff W; Blokzijl PJ; van Dijk-Looyaard AM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Kramers PGN; Matthijsen AJCM; Montizaan GK; Rombout PJA; den Boeft J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-11-30)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof asbest ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>
  • Basisdocument Asbest

   Slooff W; Blokzijl PJ; van Dijk-Looyaard AM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Kramers PGN; Matthijsen AJCM; Montizaan GK; Rombout PJA; den Boeft J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-11-30)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof asbest ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>
  • Dichloormethaan ontwerp basisdocument

   Slooff W; Ros JPM; van Apeldoorn ME; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Krajnc EI; Luijten JA; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-06-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over dichloormethaan inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
  • Integrated criteria document asbestos

   Slooff W; Blokzijl PJ; van Dijk-Looyaard AM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Kramers PGN; Matthijsen AJCM; Montizaan GK; Rombout PJA; den Boeft J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1989-05-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof asbest ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>
  • Integrated Criteria Document Propylene Oxide

   Slooff W; Canton JH; Eerens HC; Gerringa LJA; van Gestel CAM; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Knoop J; Krajnc EI; Luijten JA; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1988-02-29)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof propyleenoxide ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>
  • Ontwerp-basisdocument propyleenoxide

   Slooff W; Canton JH; Eerens HC; Gerringa LJA; van Gestel CAM; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Knoop J; Krajnc EI; Luijten JA; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-06-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>