Show simple item record

dc.contributor.authorNienhuis JG
dc.contributor.authorGan JBS
dc.contributor.authorLieste R
dc.date.accessioned2012-12-12T19:42:31Z
dc.date.available2012-12-12T19:42:31Z
dc.date.issued1992-12-31
dc.identifier714305008
dc.identifier.isbn9069600323
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/260150
dc.description.abstractOm inzicht te krijgen in de ecologische gevolgen van waterbeheer en -beleid worden vaak ecohydrologische voorspellings-modellen gebruikt. DEMNAT (Dosis Effect Model Natuur Terrestrisch) is hier een voorbeeld van. De tweede versie van dit model (DEMNAT-2) is ontwikkeld door het RIVM en het RIZA om inzicht te geven in de ecologische effecten van scenario's die betrekking hebben op de toekomstige drink- en industriewaterwinning in Nederland. Speciaal ontwikkelde rekenprogramma's en een Geografisch Informatie Systeem (GIS) zijn gebruikt om de veranderingen van vochtige en natte ecosystemen te berekenen. Twee hydrologische modellen, het Landelijk Grondwater Model (LGM) en de Demand Generator (DEMGEN), produceren bestanden met hydrologische veranderingen. Deze veranderingen worden, samen met vegetatie en bodemgegevens, door DEMNAT-2 gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen. Het model DEMNAT-2 bestaat uit drie FORTRAN rekenprogramma's: PREDEM (geschikt voor de voorbereiding van invoergegevens), EFFDEM (de effect module) en POSDEM (geschikt voor de nabewerking van rekenresultaten). De ontwikkeling en het gebruik van deze programma's worden toegelicht. Doel van dit rapport is de opbouw van de rekenprogramma's en het gegevenstransport tussen de rekenprogramma's toe te lichten. Dit rapport kan worden gebruikt als handleiding bij de rekenprogramma's, als het in samenhang wordt gebruikt met andere rapporten die in het kader van het onderzoek "Effecten grondwaterwinning ten behoeve van het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening en bijbehorend Milieu Effect Rapport" zijn uitgebracht.
dc.description.abstractTo study the impact of water management scenarios on the value and distribution of terrestrial ecosystems "eco-hydrological prediction" models are used. DEMNAT (Dose Effect Model for terrestrial NATure) is one of these models. The second version of this model (DEMNAT-2), build by the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA), is used to analyse the impact assessment of different groundwater extraction scenarios in the Netherlands. Specially developed FORTRAN calculation programs, along with a Geographical Information System (GIS), are used to calculate the changes of wet and moist ecotopes, specific for wet and moist conditions. Water-management policy scenarios provide information for two different hydrological models. These models (National Groundwater Model for the Netherlands, LGM) and DEMandGENerator, DEMGEM) produce files with information concerning hydrological changes. These changes, along with vegetation and soil data, are used by DEMNAT-2 to carry out calculations. The model DEMNAT-2 consists of three FORTRAN calculating programs: PREDEM (the preprocessor), EFFDEM (the effect module) and POSDEM (the postprocessor). Development and application of these programs as well as their operation are described in this document. Its objective is, on the one hand, to provide insight into the structure, preparation and the flow of data in DEMNAT-2, while on the other hand it is meant to be a user's manual for DEMNAT-2, along with some of the related documents published in the context of the impact assessment study.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent148 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 714305008 , Onderzoek effecten grondwaterwinning 2
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714305008.html
dc.subject06nl
dc.subjectecohydrologisch voorspellingsmodelen
dc.subjectdemnaten
dc.subjectmodelbeschrijving; handleidingen
dc.subjectnatuurwaardeen
dc.titleHet ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2; technische modelbeschrijvingnl
dc.title.alternativeDose Effect Model for terrestrial Nature - DEMNAT; technical description of DEMNAT-2en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T19:42:32Z
html.description.abstractOm inzicht te krijgen in de ecologische gevolgen van waterbeheer en -beleid worden vaak ecohydrologische voorspellings-modellen gebruikt. DEMNAT (Dosis Effect Model Natuur Terrestrisch) is hier een voorbeeld van. De tweede versie van dit model (DEMNAT-2) is ontwikkeld door het RIVM en het RIZA om inzicht te geven in de ecologische effecten van scenario's die betrekking hebben op de toekomstige drink- en industriewaterwinning in Nederland. Speciaal ontwikkelde rekenprogramma's en een Geografisch Informatie Systeem (GIS) zijn gebruikt om de veranderingen van vochtige en natte ecosystemen te berekenen. Twee hydrologische modellen, het Landelijk Grondwater Model (LGM) en de Demand Generator (DEMGEN), produceren bestanden met hydrologische veranderingen. Deze veranderingen worden, samen met vegetatie en bodemgegevens, door DEMNAT-2 gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen. Het model DEMNAT-2 bestaat uit drie FORTRAN rekenprogramma's: PREDEM (geschikt voor de voorbereiding van invoergegevens), EFFDEM (de effect module) en POSDEM (geschikt voor de nabewerking van rekenresultaten). De ontwikkeling en het gebruik van deze programma's worden toegelicht. Doel van dit rapport is de opbouw van de rekenprogramma's en het gegevenstransport tussen de rekenprogramma's toe te lichten. Dit rapport kan worden gebruikt als handleiding bij de rekenprogramma's, als het in samenhang wordt gebruikt met andere rapporten die in het kader van het onderzoek "Effecten grondwaterwinning ten behoeve van het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening en bijbehorend Milieu Effect Rapport" zijn uitgebracht.
html.description.abstractTo study the impact of water management scenarios on the value and distribution of terrestrial ecosystems "eco-hydrological prediction" models are used. DEMNAT (Dose Effect Model for terrestrial NATure) is one of these models. The second version of this model (DEMNAT-2), build by the National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) and the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA), is used to analyse the impact assessment of different groundwater extraction scenarios in the Netherlands. Specially developed FORTRAN calculation programs, along with a Geographical Information System (GIS), are used to calculate the changes of wet and moist ecotopes, specific for wet and moist conditions. Water-management policy scenarios provide information for two different hydrological models. These models (National Groundwater Model for the Netherlands, LGM) and DEMandGENerator, DEMGEM) produce files with information concerning hydrological changes. These changes, along with vegetation and soil data, are used by DEMNAT-2 to carry out calculations. The model DEMNAT-2 consists of three FORTRAN calculating programs: PREDEM (the preprocessor), EFFDEM (the effect module) and POSDEM (the postprocessor). Development and application of these programs as well as their operation are described in this document. Its objective is, on the one hand, to provide insight into the structure, preparation and the flow of data in DEMNAT-2, while on the other hand it is meant to be a user's manual for DEMNAT-2, along with some of the related documents published in the context of the impact assessment study.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record