Show simple item record

dc.contributor.authorErisman JW
dc.contributor.authorDraaijers GPJ
dc.contributor.authorSteingrover E
dc.contributor.authorDijk H van
dc.contributor.authorBoxman A
dc.contributor.authorVries W de
dc.date.accessioned2012-12-12T17:39:04Z
dc.date.available2012-12-12T17:39:04Z
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier722108009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258814
dc.description.abstractIn het kader van het Additioneel Programma Verzurings-onderzoek werd tien jaar onderzoek uitgevoerd in de Douglas opstand Speulderbos. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de blootstelling en belasting van verzurende en eutrofierende stoffen, en de schadelijke invloed ervan op de vitaliteit van de Douglasbomen en het gehele bos-ecosysteem. Hiervoor werd onderzoek uitgevoerd naar de concentratieniveaus en depositieniveaus van verzurende componenten en ozon ; de boskarakteristieken ; de groei- parameters ; de nutrientenstatus en de effecten van een reduktie van de belastingen met behulp van manipulatie-experimenten. In dit rapport zijn de resultaten van 10 jaar onderzoek gebruikt om de causale verbanden tussen blootstelling en belasting en effecten te bepalen. Hiervoor werden specifiek voor het Speulderbos zogenaamde 'critical levels' en 'critical loads' afgeleid, evenals de ontwikkeling in de overschrijding ervan. Deze overschrijdingen werden vergeleken met de geobserveerde effecten, welke gedefinieerd zijn als ecosysteem-veranderingen als gevolg van milieubelastingen.
dc.description.abstractWithin the framework of the Dutch Priority Program on Acidification, 10 years of research was conducted at the Douglas fir Speulder forest. The aim of the combined research was to determine the exposure and loads of acidifying and eutrophying pollutants, as well as their harmful influence on the vitality of Douglas fir trees and the forest ecosystem as a whole. Research was conducted to establish the levels and loads of acidifying pollutants and ozone, to determine forest characteristics and follow growth parameters and nutrient status in time and to determine the effects of reduction of loads and levels by manipulation experiments. In this report the results of 10 years of research are used to assess the causal relation between loads and levels on the one hand and effects on the other. For this, critical levels and critical loads were determined specifically for the Speulder forest, and the evolution of its exceedance was assessed. These exceedances were compared to the observed effects, which are defined as ecosystem changes as a result of environmental impacts.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent49 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722108009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108009.html
dc.subject07nl
dc.subjectbosnl
dc.subjectnaaldbosnl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjecteutrofieringnl
dc.subjectozonnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectdouglassparnl
dc.subjectforestsen
dc.subjectconiferous forestsen
dc.subjectexposureen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectacidificationen
dc.subjecteutrophicationen
dc.subjectozoneen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectcritical loadsen
dc.subjectlimitsen
dc.subjectdouglas firen
dc.titleResearch at the Speulder forest: assessment of the effects acidification , eutrophication and ozoneen
dc.title.alternativeOnderzoek in het Speulderbos: vaststelling van effekten van verzuring, eutrofiering en ozonnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.contributor.departmentIBN-DLO
dc.contributor.departmentKUN
dc.contributor.departmentSC-DLO
dc.date.updated2012-12-12T17:39:05Z
html.description.abstractIn het kader van het Additioneel Programma Verzurings-onderzoek werd tien jaar onderzoek uitgevoerd in de Douglas opstand Speulderbos. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de blootstelling en belasting van verzurende en eutrofierende stoffen, en de schadelijke invloed ervan op de vitaliteit van de Douglasbomen en het gehele bos-ecosysteem. Hiervoor werd onderzoek uitgevoerd naar de concentratieniveaus en depositieniveaus van verzurende componenten en ozon ; de boskarakteristieken ; de groei- parameters ; de nutrientenstatus en de effecten van een reduktie van de belastingen met behulp van manipulatie-experimenten. In dit rapport zijn de resultaten van 10 jaar onderzoek gebruikt om de causale verbanden tussen blootstelling en belasting en effecten te bepalen. Hiervoor werden specifiek voor het Speulderbos zogenaamde 'critical levels' en 'critical loads' afgeleid, evenals de ontwikkeling in de overschrijding ervan. Deze overschrijdingen werden vergeleken met de geobserveerde effecten, welke gedefinieerd zijn als ecosysteem-veranderingen als gevolg van milieubelastingen.
html.description.abstractWithin the framework of the Dutch Priority Program on Acidification, 10 years of research was conducted at the Douglas fir Speulder forest. The aim of the combined research was to determine the exposure and loads of acidifying and eutrophying pollutants, as well as their harmful influence on the vitality of Douglas fir trees and the forest ecosystem as a whole. Research was conducted to establish the levels and loads of acidifying pollutants and ozone, to determine forest characteristics and follow growth parameters and nutrient status in time and to determine the effects of reduction of loads and levels by manipulation experiments. In this report the results of 10 years of research are used to assess the causal relation between loads and levels on the one hand and effects on the other. For this, critical levels and critical loads were determined specifically for the Speulder forest, and the evolution of its exceedance was assessed. These exceedances were compared to the observed effects, which are defined as ecosystem changes as a result of environmental impacts.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record