Show simple item record

dc.contributor.authorSlooff W
dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorEerens HC
dc.contributor.authorGerringa LJA
dc.contributor.authorvan Gestel CAM
dc.contributor.authorHeijna-Merkus E
dc.contributor.authorKnaap AGAC
dc.contributor.authorKnoop J
dc.contributor.authorKrajnc EI
dc.contributor.authorLuijten JA
dc.contributor.authorMatthijsen AJCM
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorMinderhoud A
dc.contributor.authorVermeire TG
dc.contributor.authorvan de Wiel HJ
dc.contributor.authorAssink JW
dc.contributor.authorBesemer AC
dc.contributor.authorBlokzijl PJ
dc.contributor.authorCompaan H
dc.contributor.authorDuiser JA
dc.contributor.authorEngelhard WFJM
dc.contributor.authorHollander JCT
dc.contributor.authorHuldy NJ
dc.contributor.authorde Jong P
dc.contributor.authorde Koning J
dc.contributor.authorde Kreuk JF
dc.contributor.authorvan der Most PFJ
dc.contributor.authorde Vrijer F
dc.contributor.author't Gilde APJ
dc.contributor.authorHafkamp WA
dc.contributor.authorvan der Woerd KF
dc.contributor.authorvan der Heijden CA
dc.contributor.authorSangster B
dc.date.accessioned2017-02-20T06:54:26
dc.date.issued1987-06-30
dc.identifier758473001
dc.descriptionBij dit rapport hoort een losse bijlage met rapportnummer 758473008 getiteld: Propylene oxide Integrated Criteria Document Effects.<br>nl
dc.description.abstractOnderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S /Cornet JP
dc.description.sponsorshipWijnen HLTM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 758473001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/758473001.html
dc.subjectbasisdocumentnl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectbodemkwaliteit; normennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmeetstrategieennl
dc.subjectbronnennl
dc.subjectemissies; produktienl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectomzettingnl
dc.subjectconcentraties in het milieu; humane toxiciteitnl
dc.subjectecotoxiciteitnl
dc.subjectbestrijdingstechnieken; bestrijdingskostennl
dc.subjectrisico-analysenl
dc.subjectbedrijfseconomische gevolgennl
dc.subjectmh; blootstellingsroutesnl
dc.titleOntwerp-basisdocument propyleenoxidenl
dc.title.alternativeIntegrated criteria document propylene oxideen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:54:27Z
html.description.abstractOnderhavig document omvat gegevens over propyleenoxide inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico&apos;s op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico&apos;s. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record