Show simple item record

dc.contributor.authorVaessen HAMG
dc.contributor.authorOoik A van
dc.date.accessioned2012-12-12T12:58:31Z
dc.date.available2012-12-12T12:58:31Z
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier388474006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255997
dc.description.abstractOnderzocht is de dagelijkse inneming met de voeidng en drank van arseen, tin, ijzer en selenium van 18-74 jarige Nederlanders uit de regio Utrecht. Aan het onderzoek namen 52 vrouwen en 58 mannen deel die qua groep een zo getrouw mogelijk beeld vormen van de Nederlandse volwassen bevolking. Bemonsterd werd in oktober 1984 (N=56) en in maart 1985 (N=54). Er zijn geen grote verschillen in inneming in beide perioden zodat de resultaten als een studie beschouwd kunnen worden. Voor totaal arseen is de gementen inneming <0,005-0,111 mg per dag. Voor beide elementen is de belasting aanzienlijk gedaald in vergelijk met het 1976/1978 onderzoek. De tin inneming lig ver beneden hetgeen door de WHO/FAO toelaatbaar wordt geacht ; de totaal arseen inneming daarentegen komen incidenteel tot op 80% van hetgeen WHO/FAO voor anorganisch arseen toelaatbaar acht. Dagelijks wordt 1,7-21,5 mg ijzer opgenomen, gemiddeld 8,8 mg, en 0,012-0,145 mg selenium, gemiddeld 0,041 mg. De selenium inneming nu is lager dan in 1976/1978 ; ijzer werd toen niet gemeten. Gemiddeld is de dagelijkse voorziening met ijzer en selenium te laag vergeleken met in ons land bestaande resp. in discussie zijnde aanbevelingen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipHIL
dc.format.extent24 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388474006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388474006.html
dc.titleArseen, ijzer, selenium en tin opname per persoon en per dag, bepaald via analyse van duplicaat 24-uurs voedingen bemonsterd in 1984/1985nl
dc.title.alternativeArsenic, iron, selenium and tin intake per capita per day, estimated by analysis of duplicate 24-hour diet portions sampled in 1984/1985en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T12:58:32Z
html.description.abstractOnderzocht is de dagelijkse inneming met de voeidng en drank van arseen, tin, ijzer en selenium van 18-74 jarige Nederlanders uit de regio Utrecht. Aan het onderzoek namen 52 vrouwen en 58 mannen deel die qua groep een zo getrouw mogelijk beeld vormen van de Nederlandse volwassen bevolking. Bemonsterd werd in oktober 1984 (N=56) en in maart 1985 (N=54). Er zijn geen grote verschillen in inneming in beide perioden zodat de resultaten als een studie beschouwd kunnen worden. Voor totaal arseen is de gementen inneming &lt;0,005-0,111 mg per dag. Voor beide elementen is de belasting aanzienlijk gedaald in vergelijk met het 1976/1978 onderzoek. De tin inneming lig ver beneden hetgeen door de WHO/FAO toelaatbaar wordt geacht ; de totaal arseen inneming daarentegen komen incidenteel tot op 80% van hetgeen WHO/FAO voor anorganisch arseen toelaatbaar acht. Dagelijks wordt 1,7-21,5 mg ijzer opgenomen, gemiddeld 8,8 mg, en 0,012-0,145 mg selenium, gemiddeld 0,041 mg. De selenium inneming nu is lager dan in 1976/1978 ; ijzer werd toen niet gemeten. Gemiddeld is de dagelijkse voorziening met ijzer en selenium te laag vergeleken met in ons land bestaande resp. in discussie zijnde aanbevelingen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record