• Het 131-I-gehalte van het rioolwater in Utrecht

   Mattern; F.C.M. (1984-03-26)
   N.a.v. een soortgelijk onderzoek in West-Berlijn [1] werden in de periode maart-september 1979 metingen uitgevoerd naar het 131-I-gehalte van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Utrecht. De gemiddelde concentratie is gering en bedroeg ca. 1 pCi/l bij een gemiddelde afvoer van 2 mCi/maand. Het 131-I-gehalte is vrijwel uitsluitend een gevolg van medische toepassing in het Academisch Ziekenhuis (AZU). Het gebruik van 131-I per hoofd van de bevolking bedraagt in Utrecht 0,2 muCi/jaar voor diagnostiek en 2 muCi/jaar voor therapie. De gemiddelde lozingsbijdrage a.g.v. diagnostiek kan worden geschat op 25% van de aangeschafte hoeveelheid en bedraagt voor Utrecht ca. 0,06 mu Ci/jaar. De gemiddelde lozingsbijdrage als gevolg van therapie wordt geschat op ca. 2% van de aanschaf ofwel 0,04 muCi/jaar. Vergeleken met schattingen voor West-Berlijn steken de hier gevonden resultaten gunstig af, hetgeen toegeschreven kan worden aan een lager hoofdelijk 131-I-verbruik, alsmede de lage procentuele lozingsbijdrage.
  • The 18th EURL-Salmonella workshop : 30 may 2013, St. Malo, France

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-03-27)
   In dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties van de achttiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (30 mei 2013). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten worden per ringonderzoek in aparte RIVM-rapporten opgenomen. Campylobacter en Salmonella belangrijkste veroorzakers zoönosen Een terugkerend onderwerp is het jaarlijkse rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Het verslag daarover bevat een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2011 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella al een aantal jaren minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, ná de Campylobacter-bacterie, de belangrijkste veroorzaker is van zoönotische ziekten in Europa. Databanken voor opslag van moleculaire typeringsdata Andere verslagen geven informatie over databanken die momenteel worden gebouwd door de EFSA en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). De EFSA-databank gaat informatie bevatten over moleculaire typering van ziekmakende bacteriën (pathogenen) die worden gevonden in voedsel, diervoeder en dieren. Die van het ECDC zal deze informatie bevatten van pathogenen gevonden bij de mens. Iedere bacteriestam heeft een eigen unieke moleculaire typering. Door de informatie uit de twee databanken te koppelen, kunnen bacteriestammen in producten en mensen worden achterhaald. Die kennis kan eraan bijdragen de bron te vinden van een, nationale of Europese, voedsel-gerelateerde uitbraak. De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • 19-Nortestosterone in urine of slaughtered cattle illegally injected with anabolic preparations

   Jansen EHJM; van den Berg RH; Enkelaar-Willemsen C; van Blitterswijk H; Stekelenburg P; Both-Miedema R; Stephany RW (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-02-28)
   In deze studie is het urinaire 19-nortestosteron (NT) gehalte van met NT behandelde dieren vergeleken met de hoeveelheid resterend NT in de toedieningsplaats. Er zijn in totaal 136 dieren onderzocht, hoofdzakelijk kalveren, verdeeld over drie groepen. Geconcludeerd wordt dat er geen correlatie te vinden is tussen het urinaire NT-gehalte en de hoeveelheid NT restant in de toedieningsplaats. Tevens werd aangetoond dat indien de monsters urine van deze dieren in een keuringsprogramma onderzocht zouden zijn via een combinatie van hoge druk vloeistofchromatografie en radioimmunochemisch onderzoek (HPLC- RIA), er afhankelijk van de keuze van de beslissingsgrens voor voortgezet bevestigingsonderzoek een zeer groot aantal (70-90%) fout- negatieve resultaten zouden zijn verkregen.<br>
  • 1992 Quadrennial Ozone Symposium. Nieuwe inzichten in ozonvorming en ozonafbraak in de vrije atmosfeer

   Woerd HJ van der; Beck JP; Krol MS (1992-10-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • The 1996 RIVM Catalogue of International Datasets

   Woerden JW van; Diederiks J; Klein Goldewijk K; CIM (1997-06-30)
   De toenemende activiteiten van RIVM op het gebied van integrale milieu-rapportages en verkenningen heeft de ontwikkeling van een gedegen informatie-infrastructuur tot gevolg gehad. Dit heeft geresulteerd in een verzameling informatie-systemen ten behoeve van de verwerving, verwerking, distributie en presentatie van milieu-gegevens. Deze systemen opereren voornamelijk binnen RIVM, alhoewel de steeds verdergaande samenwerking met externe instituten in binnen- en buitenland een bezinning over het informatie-beleid rechtvaardigt. Ten einde meer bekendheid te geven aan een breed publiek over kenmerken van basisbestanden die nodig zijn voor internationale, integrale milieustudies en -rapportages, wordt jaarlijks een catalogus uitgegeven. Dit rapport vormt de 1996 catalogus van internationale data sets die beschikbaar zijn binnen RIVM.
  • The 19th EURL-Salmonella workshop : 26 and 27 May 2014, Zaandam, the Netherlands

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2014-12-18)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de negentiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (26 en 27 mei 2014). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek in aparte RIVM-rapporten opgenomen. Campylobacter en Salmonella blijven belangrijkste veroorzakers zoönosen Een terugkerend onderwerp is het jaarlijkse rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Het verslag daarover bevat een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2012 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella al een aantal jaren minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, ná de Campylobacter-bacterie, de belangrijkste veroorzaker is van zoönotische ziekten in Europa. Moleculaire typering steeds belangrijker Andere verslagen geven informatie over nieuwe technieken die aantonen welk type Salmonella zich in voedsel of dieren bevindt. Diverse laboratoria maken hiervoor gebruik van moleculaire technieken, die erop zijn gebaseerd het DNA van de ziekmakende bacterie aan te tonen. Iedere bacteriestam heeft namelijk een eigen unieke moleculaire typering. Die informatie kan belangrijk zijn om na te gaan of een type Salmonella dat bij de mens wordt gevonden dezelfde is als in voedsel of bij dieren. De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • The 20th EU Interlaboratory comparison study in primary production (2017) : Detection of Salmonella in chicken faeces

   Dam-Deisz WDC; Broek I van den; Z&O; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-05-28)
   This report contains an erratum d.d. 17-7-2018 after page 34. In March 2017, the twentieth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella in samples taken from the primary production stage was organised. Participation was obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) responsible for the detection of Salmonella in these types of samples. Results. All laboratories were able to detect Salmonella in all the contaminated chicken faeces samples. Both the blank control sample and the positive control sample were analysed correctly by all laboratories. One laboratory made a labelling mistake and switched the process control for the positive control and therefore scored a 'moderate performance'. Blank samples containing chicken faeces not contaminated with Salmonella were correctly analysed as negative by almost all laboratories. One laboratory found Salmonella present in 3 of the 6 blank samples; this was indicated as a 'poor performance'. Participants. In total, 36 NRLs participated in this study: 29 NRLs from 28 EU Member States, 6 NRLs from other countries in Europe (EU candidate or potential EU candidate Member States and countries of the European Free Trade Association (EFTA)) and, on request of the European Commission, one NRL from a non-European country. EURL-Salmonella is situated at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main task of EURL-Salmonella is to monitor and improve the performance of the national reference laboratories in Europe. Design of study. Each laboratory received a package of chicken faeces samples. The samples were contaminated by the EURL-Salmonella at two different Salmonella concentrations: high and low. The package also included blank samples without Salmonella. The laboratories were asked to analyse the samples according to the internationally prescribed method for the detection of Salmonella.
  • 20th EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2015) on typing of Salmonella spp

   Jacobs-Reitsma, WF; Maas, HME; Bouw, E; Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018-12-28)
   The National Reference Laboratories (NRLs) of all 28 European Union (EU) Member States performed well in the 2015 quality control test on Salmonella typing. One laboratory was found to require a follow-up study after the initial test. Overall, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 97% of the strains tested. In addition to the standard method for typing Salmonella (serotyping), sixteen laboratories performed typing at DNA level, using Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). This more detailed typing method is sometimes needed to trace the source of a contamination. For quality control, the participants received another ten strains of Salmonella to be tested by this method. Fourteen of the sixteen participating laboratories were suitably equipped to use the PFGE method. Since 1992, the NRLs of the EU Member States are obliged to participate in annual quality control tests which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify twenty Salmonella strains. NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. The EU-candidate-countries Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, and EFTA countries Iceland, Norway and Switzerland took part in the 2015 assessment. The annual interlaboratory comparison study on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.
  • The 20th EURL-Salmonella workshop : 28 and 29 May 2015, Berlin, Germany

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2015-02-08)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de twintigste jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (28 en 29 mei 2015). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek in aparte RIVMrapporten opgenomen. Nieuwe technieken steeds belangrijker Een aantal verslagen geeft informatie over het gebruik van nieuwe technieken om overeenkomsten tussen verschillende Salmonellastammen aan te tonen. Veelal zijn dit moleculaire technieken die het DNA van de bacterie aantonen. Deze technieken worden steeds vaker gebruikt bij het opsporen van de ziekmakende bacterie in voedsel, dieren en bij de mens. Iedere bacteriestam heeft namelijk een eigen unieke moleculaire typering. Een databank voor unieke moleculaire typering resultaten De European Food Safety Authority (EFSA) geeft verslag van een databank in oprichting. In deze databank kunnen alle Europese landen moleculaire typeringsresultaten van Salmonella opslaan. Zo is het mogelijk om na te gaan of een bepaalde ziekmakende bacteriestam in meerdere landen en producten voorkomt. NRL's presenteren hun activiteiten In vier verslagen wordt informatie gegeven over de activiteiten van de NRL's voor Salmonella uit Noord-Ierland, Portugal, Spanje en Slovakije. De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL- Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • 21st EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2016) on typing of Salmonella spp

   Jacobs-Reitsma, WF; Verbruggen, A; Bouw, E; Mooijman, KA (r, 2018-12-18)
   The National Reference Laboratories (NRLs) of all 28 European Union (EU) Member States performed well in the 2016 quality control test on Salmonella typing. Overall, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 99% of the strains tested. In addition to the standard method for typing Salmonella (serotyping), fifteen laboratories performed typing at DNA level using Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). This more detailed typing method is sometimes needed to trace the source of a contamination. For quality control, participants received another ten strains of Salmonella to be tested by this method. Thirteen of the fifteen participating laboratories were suitably equipped to use the PFGE method. Since 1992, the NRLs of the EU Member States are obliged to participate in annual quality control tests which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify 20 Salmonella strains. NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. The EU-candidate-countries Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia, and EFTA countries Iceland, Norway and Switzerland took part in the 2016 assessment. The annual interlaboratory comparison study on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.
  • The 21st EURL-Salmonella workshop : 9 June 2016, Saint Malo, France

   Mooijman KA; VDL; I&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2016-12-15)
   Dit rapport bevat een bundeling van verslagen van de presentaties van de 21e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (9 juni 2016). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella en de NRL's informatie uitwisselen. Jaarlijkse ringonderzoeken Een terugkerend onderwerp is de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert en waarmee de kwaliteit van de NRL laboratoria wordt gecontroleerd. De NRL's hadden er in 2015 geen problemen mee om Salmonella in ei te vinden. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek gepubliceerd. Moleculaire technieken Een aantal verslagen geeft informatie over het gebruik van moleculaire technieken om Salmonella te typeren. Met deze technieken wordt het DNA van de bacterie aangetoond. Deze technieken worden steeds vaker gebruikt bij het opsporen van ziekmakende bacteriën in voedsel, dieren en bij de mens. Iedere bacteriestam heeft namelijk een eigen unieke moleculaire typering. Opslag moleculaire typering resultaten De European Food Safetey Authority (EFSA) geeft verslag van een databank die sinds begin 2016 beschikbaar is. In deze databank kunnen alle Europese landen moleculaire typering resultaten van Salmonella opslaan. Dit geeft informatie of een bepaalde ziekmakende bacteriestam in meerdere landen en producten voorkomt. De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • 22nd EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2017) on typing of Salmonella spp

   Jacobs-Reitsma, WF; Verbruggen, A; Bouw, E; Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018-12-18)
   The National Reference Laboratories (NRLs) of all 28 European Union (EU) Member States performed well in the 2017 quality control test on Salmonella typing. Overall, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 98% of the strains tested. In addition to the standard method for typing Salmonella (serotyping), fifteen laboratories performed typing at DNA level using Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). This more detailed typing method is sometimes needed to trace the source of a contamination. For quality control, participants received another eleven strains of Salmonella to be tested by this method. Eleven of the fifteen participating laboratories were suitably equipped to use the PFGE method. Since 1992, the NRLs of the EU Member States are obliged to participate in annual quality control tests which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify 20 Salmonella strains. NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. The EU-candidate-countries Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia, EFTA countries Iceland, Norway and Switzerland, and Israel took part in the 2017 assessment. The annual interlaboratory comparison study on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.
  • The 22nd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2017, Zaandam, the Netherlands

   Mooijman KA; VDL; Z&O (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-06-15)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 22e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (29-30 mei 2017). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp is de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2016. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt apart per ringonderzoek gepubliceerd. Een aantal verslagen geeft informatie over grote aantallen mensen die ziek zijn geworden door Salmonella, zogenoemde uitbraken. Het is vaak moeilijk om uit te vinden wat de bron is van een uitbraak. Bij een uitbraak met veel zieke mensen in verschillende Europese lidstaten is de bron wel gevonden, namelijk eieren uit Polen die besmet waren met Salmonella. Andere verslagen beschrijven de activiteiten om methoden te standaardiseren en te harmoniseren. Bijvoorbeeld over het testen van levensmiddelen op aanwezigheid van Salmonella. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over een methode, zodat de lidstaten een test op dezelfde wijze uitvoeren. Hierdoor kunnen resultaten tussen verschillende landen beter worden vergeleken. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • The 23rd EURL-Salmonella workshop : 29 and 30 May 2018, Uppsala, Sweden

   Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2019-05-14)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 23e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (29-30 mei 2018). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp zijn de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2017. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt apart per ringonderzoek gepubliceerd. Salmonella mag niet in voedsel en dieren zitten. Toch kan Salmonella soms gevonden worden in verschillende producten. Voorbeelden werden gegeven van Salmonella die in pluimvee en runderen was aangetroffen. Andere informatie betrof de (ongewenste) aanwezigheid van Salmonella in babyvoeding en in vogels en katten. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • 24-uurs urine-excretie van jodium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders

   Wilson-van den Hooven C; Fransen HJ; Ris-Stalpers C; Ocke M; CVG (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMAMC, 2008-01-02)
   De mediane jodiumconcentratie in urine van volwassenen uit Doetinchem was 109 microgram per liter. Dit wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als een populatie met een adequate inneming. Deze bevinding maakt het aannemelijk dat de jodiuminneming voor de algemene Nederlandse bevolking ook adequaat is.
  • 24-uurs urine-excretie van natrium. Voedingsstatusonderzoek bij volwassen Nederlanders

   van den Hooven C; Fransen H; Jansen E; Ocke M; CVG; GBO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2007-07-09)
   De zoutinneming van volwassenen uit Doetinchem is gemiddeld bijna 9 gram per dag. Dit is 50% boven de aanbeveling van maximaal 6 gram per dag. Deze bevinding maakt het aannemelijk dat de zoutinneming voor de algemene Nederlandse bevolking ook ruim boven de aanbeveling ligt. Bij mannen en jongvolwassenen is de zoutconsumptie gemiddeld hoger dan bij vrouwen en personen van 50-70 jaar. Bij mannen is de zoutinneming gemiddeld 10,1 gram onder 19-49 jarigen en 9,7 gram onder 50-70 jarigen. Bij vrouwen is dit respectievelijk 8,6 en 7,5 gram. Bovengenoemde schattingen zijn gebaseerd op een onderzoek waarin 333 personen van 19-70 jaar in November 2006 24-uur hun urine verzamelden. Aan de hand van de natriumexcretie in de urines is de zoutinneming geschat. De deelnemers waren afkomstig uit Doetinchem of nabije omgeving. Door het reduceren van de huidige te hoge zoutinneming van de Nederlandse bevolking naar de aanbevolen hoeveelheid kan aanzienlijke gezondheidswinst behaald worden. Maatregelen worden dan ook geadviseerd.
  • The 24th EURL-Salmonella workshop : 28 and 29 May 2019, Amersfoort, the Netherlands

   Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2019-12-10)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 24e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (28-29 mei 2019). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp zijn de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2018-2019. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek gepubliceerd. Salmonella mag niet in voedsel en dieren zitten. Toch wordt de bacterie soms gevonden in verschillende producten. Zo is Salmonella aangetroffen in pluimvee, diervoeder, eetbare bladeren en schelpdieren. Andere informatie gaat over het gebruik van Whole Genome Sequencing, een relatief nieuwe techniek, om Salmonella gedetailleerd te karakteriseren. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.
  • The 25th EURL-Salmonella workshop, 17 and 18 September 2020, Online

   Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2021-06-17)
   Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 25e workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) voor Salmonella (17-18 september 2020). Deze workshop wordt elk jaar georganiseerd. Het doel is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL’s informatie uitwisselen. Door de uitbraak van het coronavirus is de workshop online georganiseerd. In elke workshop is er veel aandacht voor de ringonderzoeken die het EURL elk jaar organiseert om de kwaliteit van de NRL’s te controleren. In 2020 is voor het eerst een ringonderzoek georganiseerd om Salmonella in mosselen te analyseren. De NRL’s scoorden goed in de ringonderzoeken van 2019 en 2020. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Uitgebreide informatie staat in de rapporten die over elk ringonderzoek worden uitgegeven. Om Salmonella heel precies te karakteriseren wordt Whole Genome Sequencing gebruikt. Verschillende presentaties lieten zien dat deze techniek goed te gebruiken is voor Salmonella. Vooral bij onderzoek naar uitbraken is deze techniek zeer waardevol. Andere presentaties gaven informatie over andere methoden om Salmonella aan te tonen en te karakteriseren. Ook zijn de procedures om methoden te valideren en verifiëren uitgelegd. Het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM, organiseert deze workshop. Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa controleren.
  • The 26th EURL-Salmonella workshop. 28 May 2021, Online

   Mooijman, KA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-02-14)
   The 26th workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella took place in May 2021. RIVM has created a collection of the reports of the various presentations. The workshop takes place each year, the aim being to enable information sharing between the European body, the European Union Reference Laboratory (EURL) for Salmonella, and the NRLs. Due to the SARS-CoV-2-virus pandemic, the workshop was held online for the second time. Each workshop devotes a lot of attention to the Proficiency Tests organised by the EURL to monitor the quality of the NRLs. The three final Proficiency Tests were presented on this most recent occasion. The 2020 Proficiency Test examined hygiene swab samples, with that of 2021 examining liquid egg. The third Proficiency Test focused on the typing of various Salmonella strains using standard techniques and DNA techniques, with Whole Genome Sequencing (WGS) primarily used for the latter, which allows very precise typing of micro-organisms. The NRLs achieved high scores for the 2020 and 2021 Proficiency Tests. Below is a brief outline of the Proficiency Tests. More information is available in the individual reports published for each Proficiency Test. One particular presentation discussed the system that is currently being set up for the storage of the WSG data of all countries in the European Union. This data will be able to be used effectively in the investigation of sources of infection with a Salmonella bacteria. The NRLs for Salmonella of the Czech Republic, Ireland and Slovenia provided a presentation of how they carry out their statutory remit. The EURL-Salmonella, which is part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), is responsible for organising the workshop. A core task of the EURL-Salmonella is to monitor the quality of the National Reference Laboratories concerning this bacterium in Europe.
  • 2nd EVALUATION of the course AQUATIC ECOTOXICOLOGY in INDIA

   Rebers SM (1990-01-31)
   Abstract niet beschikbaar