• Onderzoek naar de radioactiviteit van keramisch afval - Zirkoonzand in de ijzergieterij

   Blaauboer RO; LSO (2003-12-03)
   In 2002 ging bij een schrootbedrijf het alarm af toen naast autoschroot enig radioactief keramisch materiaal door de detector werd gereden. Gedurende een groot aantal jaren is het keramische afval toegepast als verharding voor wegen en erven in de omgeving van Almelo, zo ook bij de autosloper. In het keramische materiaal is zirkoonzand verwerkt. Dit materiaal bevat van nature verhoogde concentraties van radionucliden. Het gebruik van het afval als verharding kan dan ook leiden tot een blootstelling van de persoon die zich daarop bevindt. Bij de autosloper zijn dosistempi gemeten tot tienmaal de natuurlijke achtergrond. Uit nader onderzoek van het keramische afval, is vastgesteld dat het zich deels boven de zogenaamde meldingsplichtige grens bevindt. Uit dit onderzoek is tevens naar voren gekomen dat radon en daaruit ontstane vervalproducten vrijwel niet uit het keramische afval vrijkomen. Uit enkele berekeningen is een maximale effectieve jaardosis geschat van ongeveer 1 mSv, voornamelijk door externe straling bij langdurige blootstelling op bijvoorbeeld een groot bedrijfsterrein. Op kleinere toegankelijke terreinen zoals erven kunnen ook kinderen worden blootgesteld. Dan speelt mogelijk ook ingestie een rol. Voor deze route is een effectieve jaardosis van 0,12 mSv berekend. Voor volwassenen speelt deze blootstellingsroute geen belangrijke rol. Inhalatie blijkt voor zowel volwassenen als kinderen een minder belangrijke rol te spelen.
  • Onderzoek naar de radioactiviteit van keramisch afval - Zirkoonzand in de ijzergieterij

   Blaauboer RO; LSO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-12-03)
   In 2002 a truck loaded with used car scrap triggered a radiation monitoring gate detector at a scrapyard. The material under suspicion turned out to be some ceramic waste material. The ceramic waste was used for many years to raise roads or pave yards and premises in the surroundings of Almelo, as was the case with the used car dump where the metal scrap came from. The ceramic material contains zircon sand, which has elevated concentrations of naturally occuring radionuclides. Therefore, using this waste in a surface soil layer may cause radiological exposures to the public. From measurements at the used car dump dose rates were determined up to ten times the background. From further research it was determined that part of the ceramic waste has concentrations above exemption level. From these measurements it was also concluded that the ceramic material is retaining radon and its decay products. From some calculations a maximum effective annual dose was estimated of about 1 mSv. This dose is determined mainly by external radiation and is for long lasting exposure on some large factory grounds. On the other hand, children might be playing in smaller yards or premises. Ingestion might play some role in that case. For this exposure path an annual dose of 0.12 mSv was calculated. For adults this is not an important exposure path. Inhalation doesn't seem to play an important role neither for adults nor for children.