• In situ biorestoration of a subsoil, contaminated with oil

      van den Berg R; Soczo ER; Verheul JHAM; Eikelboom DH (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-11-30)
      Beschreven wordt de stand van zaken m.b.t. het in situ biologische saneringsproject. Naast de beschrijving van de bodem en de verticale en horizontale verspreiding van de benzine verontreiniging, worden de conclusie van het laboratoriumonderzoek (biodegradatie en uitspoeling) besproken aan de hand van enkele geselecteerde experimenten. Een overzicht wordt gegeven van de voorlopige resultaten van het kolomonderzoek. Tenslotte wordt een idee gegeven van de hydrologisch-technische opzet van de sanering.<br>