• Guidelines for the determination of the prevalence of Salmonella contamination in consumer poultry at retail level

      Spoorenberg JH; Henken AM; Frankena K; Notermans SHW; van de Giessen AW; LWL (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMLandbouwuniversiteit WageningenRijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene, 1995-11-30)
      Een monitoring-methode is beschreven voor het bepalen van Salmonella op in de handel aangeboden pluimvee-producten. Voor de Nederlandse situatie dienen daatoe op 385 verkooppunten monsters te worden genomen (betrouwbaarheids-niveau 95%, geaccepteerde fout 5% en een geschatte prevalentie van 50%). De te nemen monsters dienen te omvatten: karkassen, poten, borst en overige delen. Deze dienen per verkooppunt te worden genomen. Om vergelijking mogelijk te maken dienen mosters op een identieke wijze te worden onderzocht. Aanbevolen kan worden de mosters met pepton water te schudden en deze schudvloeistof met behulp van de ISO 6579 methode op Salmonella te onderzoeken. Ofschoon het systeem beschreven is voor de Nederlandse situatie kan de methode in ieder land en voor andere pathogene agentia worden toegepast.<br>