• Ecological risk assessment of contaminated land - Decision support for site specific investigations

      Jensen J; Mesman M; Bierkens J; Loibner A; Rutgers M; Bogolte T; Celis R; Dirven-van Breemen EM; Erlacher E; Ehlers C; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNational Environmental Research Institute (NERI)SilkeborgDenmarkFlemish Institute for Technological Research (VITO)Centre of Expertise Integrated Environmental SolutionsMolBelgiumUniversity of Natural Resources and Applied Life SciencesViennaDepartment for Agrobiotechnology(IFA-Tulln)Institute for Environmental BiotechnologyTullnAustriaInstitute for Natural Resources and Agrobiology of Seville (CSIC)SevillaSpainNorwegian Institute for Agricultural and Environmental ResearchSoil and Environment Division4sNorwayWRc plcNational Centre for Environmental Toxicology (NCET)SwindonUnited KingdomUtrecht UniversityInstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS)UtrechtThe Netherlands, 2006-05-31)
      Dit boek is het product van het door de EU-gefinancierde onderzoeksproject LIBERATION. Dit project had als doel het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het duurzaam omgaan met verontreinigde bodem, met speciale aandacht voor organische stoffen. Het doel van het boek is om ondersteuning te bieden aan risicobeoordelaars en bodembeheerders bij hun besluitvorming over verontreinigde bodems. Het BOS is gebaseerd op een gelaagde aanpak en is onderverdeeld in drie stappen: - Stap 1. Beschrijving van de locatie en het bodemgebruik. - Stap 2. Bepalen van de ecologische aspecten. - Stap 3. Locatiespecifieke beoordeling (de Triade): Laag 1. Eenvoudige verkenning Laag 2. Uitgebreide verkenning Laag 3. Gedetailleerde beoordeling Laag 4. Volledige beoordeling. Elke van de lagen is gebaseerd op meervoudige bewijsvoering waarbij drie sporen van bewijs, namelijk Chemie, Toxicologie en Ecologie, worden gecombineerd. Het boek bevat bruikbare lijsten van technieken en gereedschappen die bruikbaar zijn voor de diverse sporen en lagen. Het boek heeft op een systematische wijze methodes om biobeschikbaarheid van verontreinigde bodem te bepalen, opgenomen in de ecologische risicobeoordeling. Hoewel de meeste methoden nog relatief nieuw zijn en daarnaast ook nog niet volledig gevalideerd en het nog een grote uitdaging is om alle onderliggende processen te begrijpen. Is er desondanks de hoop dat dit boek oproept tot discussie, verdere ontwikkeling van gereedschappen en bovenal stimuleert om meer praktische ervaring op te doen met locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling.