• Het stikstofgehalte in beken en waterlopen van het Nederlandse zandgebied

      Meinardi CR; Valk JP van der (1989-09-30)
      In het rapport wordt aangegeven hoe een schatting gemaakt kan worden van het stikstofgehalte in het oppervlaktewater, indien de verdeling van de afvoercomponenten bekend is en indien ook bekend is welke vracht aan stikstof deze componenten meevoeren. De schatting voor de huidige situatie is in overeenstemming met de beschikbare metingen. Ook voor de toekomst is een dergelijke schatting gemaakt.