• Environmental quality of primary and secundary construction materials in relation to re-use and protection of soil and surface water

   Aalbers ThG; Wilde PGM de; Rood GA; Vermij PHM; Saft RJ; Beek AIM van de; Broekman MH; Masereeuw P; Kamphuis Ch; Dekker PM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-08-31)
   To support the General Administrative Order on Construction Materials (Soil and Surface Waters Protection) this document supplies information on: 1) the quantification of the standard values for the application of construction materials ; 2) the environmental quality (characterization) of construction materials ; ; 3) the consequenses for use and re-use of construction materials.
  • Environmental quality of primary and secundary construction materials in relation to re-use and protection of soil and surface water

   Aalbers ThG; de Wilde PGM; Rood GA; Vermij PHM; Saft RJ; van de Beek AIM; Broekman MH; Masereeuw P; Kamphuis Ch; Dekker PM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-08-31)
   Ter ondersteuning van het Bouwstoffenbesluit (Bodem en Oppervlaktewateren Bescherming) levert dit rapport de volgende informatie: 1) de bepaling van de normwaarden voor het gebruik van bouwmaterialen ; 2) de milieukwaliteit (karakterisering) van de bouwmaterialen ; 3) het resultaat voor het gebruik en het hergebruik van bouwmaterialen.<br>
  • Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodembescherming

   Aalbers TG; Wilde PGM de; Rood GA; Beek AIM van de; Broekman MB; Meij G van der; Masereeuw P; Kamphuis C; Dekker PM; Valentijn EA (1992-06-30)
   Abstract niet beschikbaar
  • Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

   Aalbers TG; Wilde PGM de; Rood GA; Vermij PHM; Saft RJ; Beek AIM van de; Broekman MH; Masereeuw P; Kamphuis C; Dekker PM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1993-12-31)
   This report supports the General Administrative Order on Building Materials (Soil- and Surface Waters Protection). The report supplies information on: - The quantification of the standard values for the application of building materials. - The environmental quality (characterization) of building materials. - The consequences for use and re-use of building materials.
  • Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Appendix A, B en C

   Aalbers TG; de Wilde PGM; Rood GA; Vermij PHM; Saft RJ; van de Beek AIM; Broekman MH; Masereeuw P; Kamphuis C; Dekker PM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1993-12-31)
   Ter ondersteuning van het Bouwstoffenbesluit (Bodem en Oppervlaktewateren Bescherming) levert dit rapport de volgende informatie: 1) de bepaling van de normwaarden voor het gebruik van bouwmaterialen ; 2) de milieukwaliteit (karakterisering) van de bouwmaterialen ; 3) het resultaat voor het gebruik en het hergebruik van bouwmaterialen.<br>
  • Vogelvluchtverkenning Grafische Industrie

   Bremmer HJ; van Keken AH; Meijer PJ; Valentijn EA; Verhagen H (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-06-30)
   Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalsituatie in de bedrijfsklasse grafische industrie. De beschikbare gegevens over soorten en hoeveelheden afvalstoffen, de bestaande afvalverwerking, hergebruik, etc. zijn daartoe geinventariseerd en voor zover mogelijk geplaatst tegen de achtergrond van de toegepaste produktieprocessen en materiaalstromen. De hoeveelheid procesafval, die niet gerekend wordt tot chemisch afval en niet wordt hergebruikt. bedraagt ca. 23.000 ton. Gemiddeld bestaat dit procesafval voor ca. 75 gew.% uit papier en karton. De hoeveelheid chemische afvalstoffen uit de grafische industrie bedraagt ca. 2600 ton per jaar. Hiervan is ca. 1400 ton fixeer en ontwikkelaar, hetgeen wordt hergebruikt ten behoeve van de zilverterugwinning. Niet onbelangrijke stromen zijn verder: verontreinigde oplosmiddelen, destillatieresiduen, etsbaden, metaalhydroxydeslib's en waterige oplossingen met detergenten.<br>