• Veiligheids Evaluatie van Opbergconcepten in Steenzout (VEOS) Pekelmigratie. Eindrapportage deelrapport 3

      Urbanczyk KM*; Dalen A van*; Hassanizadeh SM (ECN Petten, 1987-07-31)
      Een voordeel van steenzout als opberggesteente van afval is de lage doorlatendheid. Zout is echter niet absoluut droog. In kristallen zitten soms kleine pekelbellen. Nagegaaan is hoeveel pekel er in een zoutformatie aanwezig zou kunnen zijn. In de literatuur heerst hier verdeeldheid over. De variatie is van 0,01 tot 2%. Nagegaan is welke processen een rol spelen bij migratie van pekel. Op grond van theoretische afleidingena is een model voor pekelbellen migratie ontwikkeld. Hiermee is een schatting gemaakt van de migratie naar een met warmteproducerend afval gevuld boorgat. Bij de geschatte pekelhoeveelheid is er te weinig vocht om het afval op te lossen.