• Studies on the applicability of short-term genetic endpoints in the risk evaluation of carcinogenous substances. Progress report on the direct comparison between genetic and neoplastic effects in rats exposed to MNU

      van Benthem J; Hoebee B; Jansen JG; van Kranen HJ; Kroese ED; Myers BR; Parry JM; Suzen S; de Stoppelaar JM; Dortant PM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-12-31)
      De betrokkenheid van somatische genetische veranderingen in het meerstaps proces van kanker wordt steeds duidelijker. Het hier beschreven onderzoek is gericht op (1) de ontwikkeling cq. verfijning van technieken om onder in vivo omstandigheden in de rat verschillende types van genetische schade te detecteren en (2) het bepalen van de correlatie tussen kortdurende genetische en neoplastische effecten in ratten die eenmalig werden blootgesteld aan de methylerende carcinogene verbinding N-methyl-N-nitrosoureum (MNU). Als modelsysteem werd de granuloma pouch assay gebruikt. De granuloma pouch wordt geinduceerd door een subcutane injectie met steriele lucht. Dit heeft tot gevolg dat de subcutane fibroblasten worden aangezet tot celdeling en zo een goed doelwit weefsel vormen voor studies naar mutagene en carcinogene effecten. De meerwaarde van deze assay ten opzichte van bestaande testen is dus dat zowel kortdurende als chronische eindpunten tegelijkertijd in een en hetzelfde doelwit weefsel voor tumorvorming kwantitatief vergeleken kunnen worden. Een eenmalige intra-pouch blootstelling aan MNU resulteerde niet alleen in dosis-afhankelijke kortdurende effecten zoals DNA adducten, mutaties in het HPRT-gen en chromosoom afwijkingen maar eveneens in een relatie tussen de hoeveelheid tumoren (kwaadaardige mesenchymale tumoren) en de MNU dosis. Met behulp van de "restriction site mutation" techniek werden in andere weefsels van de rat genetische veranderingen door MNU aangetoond. Vergelijking tussen de kortdurende en chronische effecten wezen uit dat alle eindpunten door MNU werden geinduceerd binnen dezelfde doseringreeks. Bovendien vertoonde de kinetiek van de dosis-effect curves voor alle eindpunten een lineariteit.<br>