• De milieukwaliteit van ecodistricten. Deel 1. Ecologische normstelling en milieukwaliteitsbepaling

   Klijn F; Latour JB; Nip MI; Groen CLG; Udo de Haes HA (1990-03-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • De Milieukwaliteit van ecodistricten. Deel 2. Methode en aanzet tot uitwerking

   Klijn F; Latour JB; Nip MI; Groen CLG; Udo de Haes HA; Berg MMHE van den; Hofstra JJ (1990-05-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Provinciale milieuscenario's-evaluatie van een studie in Gelderland

   Tangena BH; Maas RJM; van Latesteijn HC; Udo de Haes HA; Murk AJ (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1985-12-31)
   Dit rapport geeft een evaluatie van een in 1983 uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om op provinciaal niveau een lange termijn milieuverkenning (milieuscenario) op te stellen. Aandacht is besteed aan: - maatschappelijke ontwikkelingen die op enigerlei wijze het milieu beinvloeden zoals economische groei, overheidsbeleid en regionale activiteiten ; - fysieke ingrepen in het milieu die veroorzaakt worden door regionale activiteiten; daartoe is een zgn. ecosysteem- en soortmethode verder ontwikkeld; - verontreiniging van het milieu, waarbij een selectieprocedure is ontwikkeld om tot een gewenst niveau van scenario-ontwikkeling te komen (emissie, belasting, concentratie, effecten) ; - effecten van ingrepen en verontreinigingen op doelstellingen van het milieubeleid (volksgezondheid, milieugebruiksfuncties en natuurbehoud).<br>