• Analyse van hemellichtspectra op aanwezigheid van SO2

      Tromp; F.* (1984-08-15)
      Vergeleken worden de Barringer hardware en OMA software correlatiespectrometers ter bepaling van atmosferische SO2-gaslasten. De softwaremethode is te prefereren boven de hardware, omdat: a) de software methode een betrouwbaarheidsgrens voor de geschatte gaslast heeft. b) de software methode in tegenstelling tot de methode Barringer kennisverruimend kan werken; aan de gemeten hemellichtspectra is allerlei informatie te ontlenen. Het opslaan van hemellichtspectra en de analyse daarvan met een computer biedt de mogelijkheid om nieuwe technieken te ontwikkelen, b.v. factoranalyse/ en eigenwaarden decompositie in hemellichtspectra. c) de software methode in tegenstelling tot de methode Barringer (hardware) vrij makkelijk verder te ontwikkelen is.