• Manual on integrated water quality evaluation

   Zwart D de; Trivedi RC; Kruijf HAM de; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   This manual for integrated water quality evaluation is based on the experiences gained in a six year collaboration between the Central Pollution Control Board in India and the RIVM. The Dutch part of this study was financed by the Directorate General for International Cooperation, while the Indian committment was taken care of by the Department of Environment and Forests. Next to the scientific justification, the manual contains a "cook book" description of the many methods and procedures which should be applied for sampling, analysis and data evaluation. As an annex, interpretation examples are given of the 1993-1994 monitoring results for a number of Indian river systems.
  • Manual on integrated water quality evaluation

   de Zwart D; Trivedi RC; de Kruijf HAM; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   Deze handleiding voor integrale waterkwaliteitsbeoordeling is samengesteld op basis van de bevindingen die zijn opgedaan in een zes jaar durende samenwerking tussen de Central Pollution Control Board in India en het RIVM. Het aan dit werk ten grondslag liggende onderzoek werd van de Nederlandse zijde gefinancierd door het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking, terwijl de financiering vanuit India voor rekening kwam van het Department of Environment and Forests. Naast een rechtvaardiging van de wetenschappelijke achtergrond omvat de handleiding de beschrijving van een groot aantal methoden en procedures voor bemonstering, analyse en gegevensbeoordeling. In een bijlage wordt een aantal voorbeelden gegeven van werkelijke beoordelingsresultaten die zijn gebaseerd op metingen die in verschillende riviersystemen in India zijn uitgevoerd in het monitoring seizoen 1993-1994.<br>
  • Proceedings of the Indo-Dutch Workshop on Water Quality Yardstick Development; October 29-31 1991, New Delhi, India

   de Kruijf HAM; de Zwart D; Trivedi RC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1992-01-31)
   The report contains an overview of the discussions held at an Indo- Dutch workshop on the introduction of a water quality yardstick for Indian river systems. Included is a detailed presentation of the water quality classification methodology which was adopted to be applied in India as a result of the workshop.<br>