• Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen

   Meijer SA; Smit F; Schoemaker CG; Cuijpers P; Trimbos Instituut; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2006-12-07)
   Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en -afhankelijkheid komen veel voor: een op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast. De geestelijke gezondheidszorg beschikt over effectieve behandelingen, en toch lukt het maar gedeeltelijk om deze enorme ziektelast te verminderen. Naast behandeling zou daarom ook preventie aangeboden moeten worden, om zo de ziektelast nog verder terug te dringen. Bij de preventie van psychische stoornissen hebben goede bedoelingen lang de boventoon gevoerd. Dit terrein is de laatste jaren echter sterk aan het professionaliseren en verwetenschappelijken. In dit rapport wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet. Daaruit komt naar voren dat er inmiddels voldoende bewijs is om bepaalde preventieve interventies op grotere schaal toe te passen. Verhoging van het bereik van effectief gebleken preventieve interventies voor depressie is noodzakelijk. Dit vraagt om beleid op drie fronten: versterking van het landelijke beleid, ondersteuning van gemeentelijke beleid, en opname van preventie van psychische stoornissen als vast onderdeel in de gezondheidszorg. Het rapport biedt daarvoor concrete aanbevelingen.
  • Stress Markers of Health Status

   Amsterdam JGC van; Opperhuizen A; Olff M; Trimbos Instituut; LEO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-05-01)
   This report reviews a number of potential stress indicators of health status. The immunobiochemical stress markers are all related in some way to cortisol wich may be regarded as the golden standard in stress research. Finally, the relation between the reviewed biological markers and the end points as determined via psychological approach is discussed.