• Lyophilised samples of blank urine for the validation and quality control of residue analysis for growth promoting compounds

      Sterk SS; Tricht EF van; Stephany RW; Ginkel LA van; ARO (1998-11-12)
      Voor het opzetten van een collectie (bank) van referentiemonsters blanco urine werden vijftig verschillende monsters in kleine hoeveelheden (5 ml) gevriesdroogd. Voor runderen, schapen en varkens zijn van 10 tot 20 verschillende dieren monsters urine verzameld. De individuele dieren verschilden in ras en geslacht en werden gevoerd met verschillende types voeder. Na vriesdrogen werd een uitgebreide serie kwaliteits controle testen uitgevoerd. Variatie in de netto gewichten van de urines en de gevriesdroogde droogresten, werden voor een percentage van de flesjes van iedere batch bepaald. Voor de meeste batches was de spreiding voor urines en droogresten respectievelijk niet groter dan 0.1% en 1%. Het rest gehalte aan water voor elke batch na het vriesdrogen werd bepaald d.m.v. een Karl-Fisher titratie. Het percentage rest water varieerde voor de monsters runderurine van 1.0-7.0%, voor de monsters varkens urine van 1.3-3% en voor de monsters schapen urine van 1.6-5.5%. In 10 van de 50 batches is het rest water percentage hoger dan de van te voren beoogde 5%. Elke batch is geanalyseerd op de aanwezigheid van anabolica met een multi residu methode ontwikkeld bij ARO/CRL. In 2 monsters runder urine werd de aanwezigheid van a-boldenon bevestigd. In de meeste monsters varkens- en schapen- urine werden het endogene a-testosteron en a-estradiol aangetoond. In een aantal monsters varkens- en schapen-urine werden a- en b-zearalenol, metabolieten van het fusarium toxine zearalenon, aangetoond. De setjes gevriesdroogde monsters blanco urine worden beschikbaar gesteld aan officiele controle laboratoria met als doel ze te gebruiken bij de validatie en kwaliteits borging van methoden ingezet bij residu onderzoek op groeibevorderende stoffen.