• Dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuff: Occurence and dietary intake in The Netherlands at the end of the 20th century

   Freijer JI; Hoogerbrugge R; Klaveren JD van; Traag WA; Hoogenboom LAP; Liem AKD; LOC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-02-22)
   Here a survey is presented of the most recent (1998/99) information on the occurrence of dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuffs in the Netherlands. The data on occurrence collected during measurement programmes on occurrence were combined with food consumption data to assess the dietary intake of dioxins and dioxin-like PCBs in the general population. This yielded the following results. The estimated median lifelong-averaged intake of dioxins in the population is 0.65 pg WHO-TEQ/kg bw per day. The estimate for the sum of dioxins and dioxin-like PCBs is 1.2 pg WHO-TEQ per/kg bw per day. The 90th percentile of intake in the population is 1.6 times higher than the median intake. The contribution of different food groups to the total intake of TEQ (dioxins and dioxin-like PCBs) is fairly uniformly distributed over the foods consumed: meat products (23%), dairy products (27%), fish (16%), eggs (4%), vegetable products (13%), and industrial oils and fats (17%). A comparison was made between these results and those of the 1990/91 survey. After a correction was made for methodological differences, an average reduction in intake of 50% for dioxins (PCDDs and PCDFs) and 60% for non-ortho PCBs was estimated. This substantial reduction is related to the decrease in the concentration of dioxins (PCDDs and PCDFs) and dioxin-like PCBs in the majority of foodstuffs. Nevertheless, 8% of the population is exposed to intake levels above the TDI (Tolerable Daily Intake) of 2 pg TEQ/kg bw per day, as recently derived by the Scientific Committe on Food (SCF) of the European Commission.
  • Dioxins and dioxin-like PCBs in foodstuff: Occurence and dietary intake in The Netherlands at the end of the 20th century

   Freijer JI; Hoogerbrugge R; van Klaveren JD; Traag WA; Hoogenboom LAP; Liem AKD; LOC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2002-02-22)
   Er wordt een overzicht gegeven van het recente (1998/99) voorkomen van dioxinen in voedingsmiddelen, gebaseerd op twee meetprogramma's waarbij in verschillende consumentenproducten en primaire agrarische producten concentraties werden gemeten van PCDD/PCDF's (dioxinen) en dioxine-achtige PCBs. Door deze informatie te combineren met recente voedselconsumptiegegevens (de derde Voedsel Consumptie Peiling) kon een berekening gemaakt worden van de lange termijn inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's. De mediane inname in de bevolking wordt geschat op 1.2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag. Voor 50% van de bevolking ligt de inname hoger dan dit niveau. De bijdrage van de verschillende groepen voedingsmiddelen aan de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's is redelijk uniform verspreid over ons voedselpakket, met 70% via dierlijke producten (vleesproducten 23%, melkproducten 27%, vis 16% en eieren 4%). Daarnaast dragen plantaardige producten 13% en industriele olien en vetten 17% bij aan de totale inname. De belangrijkste constatering in het rapport is dat sinds 1991 de concentraties in de meeste voedingsmiddelen sterk zijn afgenomen. Dit heeft geleid tot meer dan een halvering van de inname van dioxinen en dioxine-achtige PCB's vergeleken met 1991. Desalniettemin is de verdeling van de inname over de bevolking zodanig dat voor een aanzienlijk deel (8%) van de bevolking de niveaus hoger zijn dan de TDI (tolereerbare dagelijkse inname) van 2 pg WHO TEQ/kg lichaamsgewicht/dag, zoals afgeleid door de Scientific Committee on Food (SCF) van de Europese Commissie.<br>
  • Onderzoek naar de gezondheidsrisico&apos;s van de emissies van de brand bij ATF in Drachten

   Bruggen M van; Baars AJ; Traag WA; IEM (Rikilt, 2001-03-12)
   Op vrijdag 12 mei 2000, omstreeks 08.00 uur, brak er brand uit bij het afval-verwerkingsbedrijf ATF De Pijp in Drachten. De belangrijkste vraag aan RIVM en RIKILT was of de emissies zouden kunnen leiden tot risico's voor de consument door het gebruik van verontreinigde melk en/of andere dierlijke producten uit het door depositie verontreinigde gebied. Daartoe zijn gras- en melkmonsters onderzocht op toxische stoffen. Tevens zijn de maximale concentraties van deze stoffen vastgesteld in de rook, zo dicht mogelijk bij de brand. De analyses lieten zien dat in het gras tot op een afstand van circa 1000 meter de normen voor veevoeder hier en daar werden overschreden. Echter als gevolg van de maatregelen - weideverbod tot 5000 m, maaien en afvoeren gras tot op een afstand van 1500 m - hebben de landbouwhuisdieren niet, of hooguit zeer kort, blootgestaan aan de gedeponeerde verontreinigingen. Dat wordt weerspiegeld in de melkmonsters, die geen van alle afwijkende gehaltes bevatten. De concentraties van een aantal componenten in de rook was duidelijk verhoogd ten opzichte van achtergrondwaarden en gezondheidkundige advieswaarden voor lange termijn blootstelling. Door de relatief grote afstand tot de eerste woonbebouwing, in combinatie met de beperkte duur van de brand (enkele uren), wordt de kans op blijvende effecten op de gezondheid ten gevolge van de inademing van de rook gering geacht. Over directe gezondheidseffecten die kunnen zijn opgetreden door inademing van rookgassen in de directe omgeving van de brand, kunnen geen uitspraken worden gedaan daar geen kwantitatieve meetgegevens beschikbaar zijn
  • Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de emissies van de brand bij ATF in Drachten

   Bruggen M van; Baars AJ; Traag WA; Rikilt; IEM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-03-12)
   A large fire in May 2000 at a hazardous waste disposal site in Drachten (northern Netherlands), where waste included batteries, PCBs, insecticides and paint, has threatened a Netherlands dairy district. The Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the State Institute for Quality Control of Agricultural products (RIKILT-DLO) were assigned the task of assessing potential human health risks due to the emissions by examining the contamination of grass - the staple food for cattle in summertime - and milk. Concentrations of contaminants in smoke were also examined to rule out inhalatory risks to the exposed population. Analyses showed that up to about 1000 m downwind of the fire, concentrations of heavy metals and dioxins in grass exceeded guidelines for animal food at several locations. However, due to the fact that (i) up to a distance of 1500 m downwind of the fire, the grass was cut and disposed of and (ii) the cattle had been kept inside for several days, concentrations of heavy metals and dioxins in milk did not exceed background concentrations. Dispersion modelling revealed that at a distance of 1000 m (the distance to the nearest dwellings), dilution of the smoke made risks to humans unlikely.
  • Risk Assessment and Risk Management of Dioxins and PCBs in Food

   Hoogenboom LAP; Kramer HJ; Jansen EHJM; Mengelers MJB; Klaveren JD van; Dooren M van; Traag WA; Kuiper HA; Konemann WH; TOX; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-02-28)
   In this report a brief overview is given concerning PCBs and dioxins in food. Background levels and the way PCBs and dioxins enter the environment are described. In the risk assessment part of the report an evaluation of toxicity is given, the way standards for dioxins and PCBs have been determined, which analysis methods are used as well as which levels of PCBs and dioxins have been measured in various food items. Finally, in the risk management part of this report it is tried to make clear what measures have been taken to reduce the risks related to exposure to dioxin and PCB.
  • Risk Assessment and Risk Management of Dioxins and PCBs in Food

   Hoogenboom LAP; Kramer HJ; Jansen EHJM; Mengelers MJB; van Klaveren JD; van Dooren M; Traag WA; Kuiper HA; Konemann WH; TOX; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-02-28)
   In dit rapport wordt in het kort een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van PCBs en dioxines in voedsel. Achtergrondblootstelling en de manier waarop deze achtergrondblootstelling ontstaat wordt besproken. In de risicobeoordeling wordt een overzicht gegeven van de toxicologische effecten, de wijze waarop een norm voor PCBs en dioxines is afgeleid, welke meetmethoden gebruikt worden en welke concentraties van PCBs en dioxines in verschillende voedingsmiddelen voorkomen. In het risico management deel wordt inzicht gegeven in de maatregelen die genomen zijn om de risico's ten gevolge van blootstelling aan PCBs en dioxines te verminderen.<br>