• Integrated Criteria Document Ozone

      Slooff W; Aalst RM van; Heijna-Merkus E; Thomas R (eds); Duijvenbooden W van; Fonds AW; Matthijssen AJCM; Noort PCM van; Rombout PJA; Wiel HJ van de; et al. (1989-01-31)
      Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof ozon ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.