• APPENDIX to report Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes Effects.

   Slooff W; Matthijsen AJCM; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Greve PA; Janssen PJCM; van Koten-Vermeulen JEM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1988-10-31)
  • Dichloormethaan ontwerp basisdocument

   Slooff W; Ros JPM; van Apeldoorn ME; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Krajnc EI; Luijten JA; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-06-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over dichloormethaan inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
  • Integrated Criteria Document Toluene

   Slooff W; Blokzijl PJ (eds); Beugelink GP; Canton JH; Eerens HC; Gestel CAM van; Heijden VCA van der; Heijna-Merkus E; Janssen JMPC; Matthijsen AJCM; et al. (1988-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof tolueen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
  • Integrated Criteria Document Dichloromethane

   Slooff W; Ros JPM (ed); Apeldoorn ME van; Canton JH; Eerens HSC; Gestel CAM van; Heijna-Merkus E; Knaap AGAC; Krajnc EI; Luijten JA; et al. (1988-07-01)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof dichloormethaan ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
  • Integrated Criteria Document Hexachlorocyclohexanes

   Slooff W; Matthijsen AJCM; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Greve PA; Janssen PJCM; van Koten-Vermeulen JEM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1988-10-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep hexachloorcyclohexanen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
  • Ontwerp basisdocument hexachloorcyclohexanen

   Slooff W; Matthijssen AJCM; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Greve PA; Janssen PJCM; van Koten-Vermeulen JEM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-07-31)
   Onderhavig document omvat gegevens over hexachloorcyclohexanen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor de mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren en het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
  • Ontwerp-basisdocument tolueen

   Slooff W; Blokzijl PJ; Beugelink GP; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janssen PJCM; Matthijsen AJCM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-09-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over tolueen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reduktie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>