• Berekening van nitraatinspoeling naar het bovenste grondwater met het computerprogramma NITRIN

   Hoeijmakers; T.J.* (1986-03-31)
   Het computerprogramma NITRIN berekent de nitraatinspoeling naar het bovenste grondwater onder andere in relatie met bemestingsscenario, bodemgebruik en gemiddelde hoogste grondwaterstand. NITRIN is vrij eenvoudig te gebruiken en te wijzigen. De benodigde rekentijd en het geheugenbeslag zijn in het algemeen zeer gering. Het door te rekenen gebied wordt opgesplitst in subgebieden. De belangrijkste benodigde invoergegevens zijn de bemestingsscenario's, de gemeente per subgebied, de grondsoort per subgebied, het bodemgebruik per subgebied, de gemiddelde hoogste grondwaterstand per subgebied en gegevens over landbouwtellingen en per gemeente. De nitraatinspoeling kan in kaartvorm worden gepresenteerd.
  • Verwijdering van micro-organismen bij verschillende wijzen van defosfateren van afvalwater door precipitatie met ijzer(III)chloride

   Mulder EP; Havelaar AH; van Olphen M; Nieuwstad; T.J.* (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-09-30)
   Uit het onderzoek is gebleken dat bij defosfateren van afvalwater door precipitatie met ijzer(III)chloride tevens een aanzienlijke reductie van micro-organismen (bacterien, virussen en bacteriofagen) kan optreden. De mate van verwijdering bleek sterk afhankelijk te zijn van de gekozen procesvoering. Zo bleek naprecipitatie meer effect te hebben dan simultane precipitatie, en bleek bij filtratiestappen de dosering van vlokhulpmiddel tot een verbeterd effect te leiden. Onder optimale omstandigheden mag gerekend worden op een reductie van het aantal micro-organismen die 10-100x groter is dan bij conventionele actief- slibprocessen.<br>