• Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

      Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; et al. (1985-01-31)
      De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken met de resultaten, verkregen met de kweek, correspondeert deze waarde met een gevoeligheid van 88% en een specificiteit van 98.8%. Deze sensitiviteit is veel hoger dan de sensitiviteit gevonden van het grampreparaat (37%). Voor de urethra werden een sensitiviteit van 71% en een specificiteit van 99.0% gevonden. Bij een vergelijking van beide testen zonder een van beide als gouden standaard aan te nemen, bedroeg de gevoeligheid van de EIA van cervixmateriaal 89.9% en de specificiteit 99.0%. De EIA is bijzonder geschikt voor de snelle eliminatie van gonorroe uit de onderzochte patientenpopulatie.