• DIAL-meettechniek toegepast op NO2-detectie

   Salemink; H.; Valk; P.de* (1985-01-31)
   Verslag van experimenteel onderzoek naar haalbaarheid van meting van NO2 m.b.v. lidar remote sensing. Aangetoond wordt de mogelijkheid tot detectie van NO2 over 1.0 km padlengte. Verbeteringen van de techniek, om tot een acceptabele detectielimiet voor stedelijke omgeving te komen, worden aangegeven. Het onderzoek is gebaseerd op de huidige operationele ervaring met lidarsystemen.
  • Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

   Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van* (1985-05-31)
   De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots overtreft. Dit grotere bereik van lidar is des te meer van belang als men gedenkt dat grootschalige transporten van luchtverontreiniging meestentijds op hoogten tussen 500 en 1500 m plaatsvinden. Met behulp van een lidar-systeem ingebouwd in een meetauto, kan zowel de kleinschalige verspreiding van luchtverontreiniging vanuit een geisoleerde schoorsteen (bv. elektriciteitscentrale) als de grootschalige verspreiding vanuit een complex industrieel brongebied routinematig gevolgd worden.